Viết cho những người đi qua cuộc đời…

Cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. Về những người đi qua cuộc đời… Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi …

Khi nào chúng ta nên bước ra khỏi cuộc đời của một người khác?

Chỉ đơn giản là khi người đó đã không còn thấy vui khi chúng ta ở bên cạnh. Là khi chúng ta không còn là nơi người đó chạy đến mỗi khi buồn. Là khi tên của chúng ta không hiện ngay trên màn hình mỗi khi người đó cần nói chuyện. Là khi một cái …

Yêu cũng phải có nguyên tắc, ai vi phạm thì đừng hỏi vì sao tình ra đi!

Yêu cũng phải có nguyên tắc, ai vi phạm thì đừng hỏi vì sao tình ra đi! Nguyên tắc thứ nhất: Không đựơc can thiệp vào công việc riêng của nhau. Có nghĩa là ví của ai người đó giữ, tiền của ai người đó tiêu. Nguyên tắc thứ hai: Bình đẳng. Khi yêu nhau hai người …