Những câu tiếng Nhật nên nhớ nằm lòng

I. Dưới đây là một số câu hội thoại đơn giản và thường dùng khi giao tiếp 1. (お)なまえは?(onamaewa) = What is your name? 2. なんですか?(nandesuka) = cái gì vậy?/ chuyện gì vậy= What (english) 3. これはなんですか?(korewa nandesuka) =What is it? 4. これはにほんごでなんといいますか?(korewa nihongo de nantoīmasuka) = cái này tiếng Nhật gọi là gì vậy? …

Cài bàn phím tiếng Nhật – Gõ tiếng Nhật

Chào các bạn! Hôm nay Takahashi sẽ nói rõ ràng về bàn phím tiếng Nhật và cách gõ tiếng Nhật để tất cả các bạn không bao giờ còn gặp rắc rối với việc gõ tiếng Nhật trên máy tính nữa. Chắc các bạn gõ tiếng Nhật thì cũng đều biết đến "henkan" (変換, kanji: biến …