Chất lượng phần mềm – Quản lý toàn diện theo 14 bước của Crosby

1. Đặt vấn đề Trong sản xuất và kinh doanh chúng ta thường hay nhắc đến tiêu chí chất lượng cao nhưng thực sự thế nào là chất lượng cao và làm sao để đạt được chất lượng cao là một khái niệm khá trừu tượng. Để có thể minh họa rõ hơn, Philip Crosby …

10 nguyên tắc cốt lõi trong Triết lý Kaizen – Chìa khóa của sự thành công cho doanh nghiệp

Kaizen là một thuật ngữ kinh tế của người Nhật, được ghép bởi từ改 (“kai”) có nghĩa là thay đổi và từ善 (“zen”) có nghĩa là tốt hơn, tức là “thay đổi để tốt hơn” hoặc “cải tiến liên tục”. Thuật ngữ này trong tiếng Anh là “ongoing improvement” hoặc “continuous improvement” và trong tiếng Trung, …

Lean Six Sigma – Mô hình cải tiến năng suất chất lượng

I. Lean Six Sigma – LSS là gì? Lean là phương pháp sản xuất tinh gọn, do hãng Toyota Nhật Bản khởi xướng áp dụng với tên gọi TPS – Toyota Production System từ những năm 60. Áp dụng Lean nhằm loại bỏ lãng phí và bất hợp lý trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch …

12 công cụ quản lý quy trình – Process Management Tools

Áp dụng các công cụ quản lý tối ưu giúp nâng cao hiệu và và chất lượng của quy trình làm việc trong tổ chức, doanh nghiệp, dự án... Sau đây là danh sách 12 công cụ quản lý quy trình hiệu quả và phổ biến dành cho chủ doanh nghiệp, quản lý, team leader... …