Some things

Một số điểm ngữ pháp căn bản đáng chú ý. A. GRAMMAR 1. Động từ không dùng ở dạng V-ing state (phát biểu) : cost, fit (vừa vặn), mean, suit senses: feel, hear, see, smell, taste, touch 2. Hiện tại hoàn thành No one in my class has won that prize - Nhấn mạnh đến tính kết …

Giúp bạn đạt điểm tối đa trong kì thi TOEIC

TOEIC là một trong những chuẩn điểm thi của ETS rất phổ biến tại Việt Nam. Sau đây là một vài điểm bạn cần lưu ý để “chuẩn bị” và “ôn luyện” thật hiệu quả cho kỳ thi TOEIC hiện nay. TOEIC là một trong những chuẩn điểm thi của ETS rất phổ biến tại …