Tổng hợp các nguồn học tiếng anh hay

100 VIDEO GIÚP HẾT MẤT GỐC TIẾNG ANH 100 bài giảng được lên lộ trình khoa học, nội dung dễ hiểu, thích hợp cho người bắt đầu học tiếng Anh từ con số 0. 💢 SERIES PHÁT ÂM 44 ÂM IPA (27 video): http://goo.gl/I7quvo 💢 SERIES LUYỆN NGHE (10 video): http://bit.ly/2fT5wUN 💢 SERIES NGỮ PHÁP CĂN BẢN (53 video): http://goo.gl/f5ZKO7 💢 SERIES …