Lòng biết ơn

Bạn có còn nhớ bài học vỡ lòng cô giáo dạy ngày đầu tiên đến lớp về lòng biết ơn? Đến tận bây giờ, có lẽ bài học ấy vẫn in sâu trong tim bạn nhưng đã bao nhiêu lần bạn thể hiện lòng biết ơn với những người đã giúp đỡ mình? Nếu hôm …

Keep Believing in Yourself and Your Special Dreams – Giữ vững niềm tin

There may be days when you get up in the morning and things aren’t the way you had hoped they would be. Có những ngày khi bạn thức dậy vào buổi sáng và mọi việc không như bạn mong đợi. That’s when you have to tell yourself that things will get better. Đó là lúc …