Luyện nghe

PHẦN I 1. Tắm ngôn ngữ : (mỗi lần 10 cript) - Nghe không cần hiểu! - Âm thanh nền suốt ngày - Nghe lúc có thời gian chết, đi ngủ... 2. Nghe với hình ảnh, video : - Kết hợp nghe + hành động nhân vật --> Tóm lượt, nắm bắt nội dung chính. …