Thuyết trí thông minh đa dạng – 8 loại hình trí thông minh

“Chúng ta thường rơi vào lối mòn khi nghĩ rằng cách duy nhất để tìm hiểu cái gì đó là đọc sách giáo khoa hoặc nghe một bài thuyết trình về nó. Và cách duy nhất cho thấy rằng chúng ta đã hiểu về một vấn đề là trả lời được các câu hỏi kiểm …

Relationship Compatibility from the Fingerprints – Part 1

Unlike the palm lines, the fingerprints to not change their patterns over time. By comparing the prints of two different people, you can see how their personalities will usually interact. If you don't know which fingerprint patters are which, I'd recommend reading Fingerprints & Palmar Dermatoglyphics, by Edward D. Campbell, and you can also view …