Những bức tranh nghệ thuật được vẽ qua Microsoft Excel

Các tác phẩm của Horiuchi đã nổi tiếng trên mạng trong vài năm qua. Với ông, bảng tính Excel không đơn thuần chỉ được dùng để tính toán các con số, dựng bảng biểu... Excel còn là nơi để ông thỏa sức sáng tạo. Các bức tranh vẽ bằng Excel của Horiuchi đã được nhiều người biết …