Dưới đây là những kỹ năng làm việc cần thiết vào năm 2020 được đăng tải trên trang Inc.

10-ky-nang-lam-viec-khong-the-thieu-trong-5-nam-toi_20150611210527359