Table of Contents for Android’s lessons

i

I. University

II. Mr. Duy Thanh – Android

http://duythanhcse.wordpress.com/

-Code mẫu: http://www.mediafire.com/download/xvz25jrdmh4mmwt/CodeMau.rar

1. Giới thiệu môi trường phát triển điện thoại di động (6)

 • Bài tập 1: Làm quen với môi trường phát triển điện thoại di động
 • Bài tập 2: Thao tác với Android Virtual Device và DDMS
 • Bài tập 3: Cách tạo Android Project và tìm hiểu cấu trúc bên trong của một Android Project
 • Bài tập 4: Cách sửa một số lỗi thường gặp trong Android Project
 • Bài tập 5: Tìm hiểu vòng đời của một Ứng Dụng Android
 • Bài tập 6: Phân biệt Foreground Lifetime và Visible Lifetime

2. Xử lý giao diện người dùng (17)

 • Bài tập 7: Làm quen với các Layout trong Android
 • Bài tập 8: Các kiểu lập trình sự kiện trong Android
 • Bài tập 9: Thực hành về Toast Notification và Alert Dialog
 • Bài tập 10: Sử dụng TextView, EditText và Button trong Android
 • Bài tập 11: Sử dụng Checkbox và RadioButton trong Android
 • Bài tập 12: Ví dụ tổng hợp TextView, EditText, CheckBox, Button và ImageButton trong Android
 • Bài tập 13: Thực hành về ListView trong Android
 • Bài tập 14: Thực hành về Custom Layout cho ListView trong Android
 • Bài tập 15: Thực hành về Spinner trong Android
 • Bài tập 16: Kết hợp Spinner với ListView trong Android
 • Bài tập 17: Thực hành về AutocompleteTextView và MultiAutocompleteTextView
 • Bài tập 18: Cập nhật DataSource cho AutocompleteTextView lúc Runtime
 • Bài tập 19: Thực hành Gridview trong Android
 • Bài tập 20: Thực hành về DatePickerDialog và TimePickerDialog trong Android
 • Bài tập 21: Thực hành về Tab Selector trong Android
 • Bài tập 22: Thực hành về Menu trong Android
 • Bài tập 23: Thực hành về Context Menu trong Android

3. Thực hành về Intent (3)

 • Bài tập 24: Thực hành về Intent trong Android
 • Bài tập 25: Tiếp tục củng cố kiến thức Intent, ví dụ tổng hợp Quản Lý Nhân Viên
 • Bài tập 26: Dùng Implicit Intent để viết chương trình gọi điện thoại và nhắn tin SMS

 4. Đa ngôn ngữ trong Android (1)

 5. Xử lý tập tin trong Android (6)

 6. Xử lý đa tiến trình trong Android (7)

 • Bài tập 34: đa tiến trình trong Android (Multi-Threading)
 • Bài 35 : Vẽ Button lúc Runtime, dùng Using Message của Handler class
 • Bài 36: Update ListView At runtime by Handler class using post
 • Bài 37: Xử lý đa tiến trình bằng AsyncTask
 • Bài 38: Lấy kết quả trả về sau khi thực hiện đa tiến trình bằng AsyncTask
 • Bài 39: Kết hợp AsyncTask và Handler class
 • Bài 42: Đáp án mẫu đề thi cuối kỳ Android

7. Broadcast Receiver (3)

 • Bài 40: Tìm hiểu Broadcast Receiver, ứng dụng viết phần mềm xử lý tin nhắn rác
 • Bài 41: Phần mềm xử lý tin nhắn rác
 • Bài 47: Xử lý tin nhắn SMS bằng BroadCastReceiver

8. Net Web & KSOAP API (4)

 • Bài 43: Android vs .net Web Services
 • Bài 44: Cách tạo Webservice
 • Bài 45: Sử dụng .Net Webservice trong C#
 • Bài 46: Sử dụng .Net Webservice trong Android

9. Facebook SDK for Android (1)

 • Bài 48: Cách sử dụng Facebook SDK trong Android

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s