1. Nói mà không suy nghĩ 

2. Uổng phí năm tháng với bạn đời không hợp

3. Không thăm hỏi ông bà nhiều trước khi họ qua đời.

4. Lười nhác ở trường

5. Lựa chọn sai nghề nghiệp

6. Không biết giữ gìn sức khỏe

7. Không tiết kiệm nhiều tiền hơn

8. Không đi du lịch nhiều hơn

9. Bỏ phí nhiều thời gian

10. Làm tổn thương người khác