1. Nếu hành động của bạn thôi thúc người khác ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn, và trở nên tốt đẹp hơn, bạn chính là một nhà lãnh đạo thật sự
— John Quicy Adams

2. Thành công là một cuộc hành trình, không phải là đích đến
– Dwight D. Eisenhower

3. Nói thật, làm chăm chỉ, và ăn tối đúng giờ
— Gerald R. Ford

4. Với xu hướng, hãy bơi theo dòng; với nguyên tắc sống, hãy vững như bàn thạch
– Thomas Jefferson

5. Có thể tiến chậm, nhưng đừng bao giờ bước lùi
– Abraham Lincoln

6. Rập khuôn là cai tù của tự do và là kẻ thù của phát triển
– John F. Kennedy

7. Nếu bạn đi đúng con đường và luôn luôn sẵn sàng bước tiếp, sớm muộn gì bạn cũng đạt được thành công
– Barack Obama

8. Nếu bạn đối tốt với mọi người, 90% họ cũng sẽ đối tốt lại với bạn
– Franklin D. Roosevelt

9. Khi tin là có thể là bạn đã đạt được một nửa thành công
– Theodore Roosevelt

10. Thành công đến bất ngờ hơn khi bạn không quan tâm tới lợi ích
– Harry S. Truman