Sử dụng Maven, Eclipse

Cách tạo một project Web sử dụng Maven, Eclipse (và các Eclipse plugin: Checkstyle, PMD, FindBugs, Spring, Hibernate)


1. Giới thiệu
Một project Java nếu được tạo đúng cách sẽ giúp hiệu suất khi phát triển ứng dụng được nâng cao. Bài viết này tổng kết kinh nghiệm của tác giả trong phát triển ứng dụng web. Bài này dành cho các bạn có kinh nghiệm sử dụng Maven và từng viết qua ứng dụng Web.

2. Download
a. Maven (http://maven.apache.org/ ): chương trình hỗ trợ compile mã nguồn. Download: http://www.apache.org/dist/maven/binaries/apache-maven-2.0.9-bin.zip
b. Eclipse (http://www.eclipse.org/ ): môi trường phát triển dùng viết mã Java. Download: http://eclipse.ialto.org/technology/epp/downl…se-jee-ganymede-win32.zip
Các Eclipse plugin:
i. Checkstyle plugin (http://eclipse-cs.sourceforge.net/): Kiểm tra mã nguồn có viết theo đúng quy định hay không. Download:http://www.mirrorservice.org/sites/ftp.source….checkstyle_4.4.2-bin.zip
ii. PMD plugin (http://sourceforge.net/projects/pmd/): Tìm các lỗi trong mã nguồn. Download: http://www.mirrorservice.org/sites/download.s…e-3.2.4.v200804111600.zip
iii. FindBugs plugin (http://sourceforge.net/projects/pmd/): Tìm các lỗi trong mã nguồn. Download:http://www.mirrorservice.org/sites/download.s…clipse_1.3.4.20080506.zip
iv. Spring plugin (http://springide.org/): plugin hỗ trợ viết các file cấu hình Spring. Download:http://s3.amazonaws.com/dist.springframework….e_2.1.0_v200808011800.zip
v. Hibernate Tools (http://www.hibernate.org/255.html): plugin hỗ trợ làm việc với các file cấu hình Hibernate. Download:http://download.jboss.org/jbosside/builds/nig….200808270027-nightly.zip

3. Cài đặt các công cụ
a. Maven
Unzip maven and update biến môi trường PATH chứa thư mục apache-maven-2.0.9\bin
b. Eclipse IDE và các plugin
Unzip Eclipse
Cài đặt các archived sites (Spring IDE và PMD) vào Eclipse
Tạo thư mục eclipse\dropins\eclipse và unzip/copy các plugins còn lại (Checkstyle, FindBugs, Hibernate Tools)

4. Giải thích file pom.xml (xem file attach)
maven-jetty-plugin: Plugin dùng để start embedded Jetty web server
maven-eclipse-plugin: Plugin dùng để tạo ra các file cấu hình Eclipse (và các plugins Checkstyle, PMD, FindBugs, Spring, Hibernate Tools)

5. Các lệnh maven thường dùng
– Cách debug ứng dụng:
Chạy lệnh jetty.bat và từ Eclipse dùng “Remote Java Application” to debug
– Tạo file cấu hình cho Eclipse: http://maven.apache.org/guides/mini/guide-ide-eclipse.html

6. Kết luận:
– Một IDE được cấu hình với các plugin cần thiết sẽ giúp làm việc hiệu quả hơn
– Maven có thể dùng để: a. quản lý các file cấu hình cho Eclipse; b. start 1 web server cho ứng dụng của bạn (giảm thời gian deploy ứng dụng web); c. Giúp debug các thư viện vì mã nguồn các thư viện này sẽ có sẵn khi dùng với maven
—————————————-
Tập tin đính kèm bizservice.zip (22976 bytes)

Mình sẽ nói về cách dùng cái sample này. Trước hết bạn cần có 1 database tại jdbc:mysql://localhost/bizservice (username: root, password rỗng) và 1 table CREATE TABLE USER(USER_ID INT PRIMARY KEY, USERNAME VARCHAR(255), PASSWORD VARCHAR(255))

Cài đặt maven rất đơn giản: unzip và set PATH

Bạn lấy file bizservice.zip về, unzip và chạy file jetty.bat, bạn sẽ thấy maven download rất nhiều file jar sau đó maven sẽ start jetty server với 1 webapp tại địa chỉ http://localhost:8080/bizservice

Nếu bạn muốn import project vào Eclipse thì bạn cần gõ lệnh “mvn eclipse:eclipse” ngay thư mục chứa file pom.xml, sau đó dùng “Import Existing Projects” của Eclipse để import (xem thêm tại http://mavenize.blogspot.com/2007/07/import-maven-project-into-eclipse-w.html)

Nếu bạn muốn tạo file WAR thì chạy lệnh mvn package trong thư mục chứa file pom.xml

Maven rất mạnh nên bạn không tốn nhiều công khi viết file pom.xml mà vẫn làm được nhiều thứ, nhưng bạn sẽ tốn công để học nó. Ví dụ của mình tuy phức tạp nhưng bạn nên dùng nó như 1 ví dụ để học. Lúc trước khi học Ant và Maven mình học rất nhiều khi đọc những file build của người khác viết.

http://dqvn2002.blogspot.com/2008/08/s-dng-maven-eclipse.html

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s