Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được :
+ Thời gian
+ Lời nói
+ Cơ hội .

Ba điều trong đời không được đánh mất :
+ Sự thanh thản
+ Hy vọng
+ Lòng trung thực .

Ba thứ có giá trị nhất trong đời :
+ Tình yêu
+ Lòng tự tin
+ Bạn bè .

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được :
+ Giấc mơ
+ Tài sản
+ Thành công .

Ba điều làm nên giá trị một con người :
+ Siêng năng
+ Chân thành
+ Thành đạt .

Ba điều trong đời làm hỏng một con người :
+ Rượu
+ Lòng tự cao
+ Sự giận dữ