Trọng âm trong tiếng Nhật

Tuy nhiên có những từ cách viết giống nhau nhưng do trọng âm khác nhau nên nghĩa cũng khác nhau 

Reference: Internet

Audio: http://www.tiengnhatonline.biz/board/22-1-0-53

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s