Lưu trữ email giữa 2 tài khoản

 • HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN GMAIL MỚI

Bước 1: Từ trình duyệt, ta truy cập vào địa chỉ https://mail.google.com để đến trang đăng nhập của Gmail, để tạo tài khoản mới trên Gmail ta chọn mục “Tạo một tài khoản

Bước 2: Sau khi chọn tạo một tài khoản mới, trang đăng ký được hiển thị.

Bạn cần điền và chọn các thông tin:

 • Họ Tên
 • Tên đăng nhập: hệ thống sẽ kiểm tra và thông báo nếu tên đăng nhập bị trùng.
 • Mật khẩu (nhập 2 lần): Nhập mật khẩu từ 8 ký tự trở lên bao gồm chữ cái thường (a-z), chữ cái hoa (A-Z), số (0-9) và ký tự đặc biệt (!, @, #, $, %,…)
 • Ngày Sinh
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ Email đang dùng (Có thể không nhập)
 • Chuỗi ký tự xác minh.

Các thông tin sẽ được hệ thống kiểm tra và thông báo nếu không hợp lệ.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin và hợp lệ. Ta click chọn đồng ý điều khoản và chính sách bảo mật của Google và chọn Bước tiếp theo.

Bước 3: Xác minh tài khoản của bạn.

Chọn biểu tượng cờ Việt Nam, nhập số điện thoại và click chọn Tin nhắn văn bản (SMS) để tiếp tục.

Hệ thống sẽ gửi một tin nhắn có mã xác minh đến điện thoại của bạn.

Bước 4: Nhập mã xác minh và chọn tiếp tục.

Bước 5: Điều chỉnh hiển thị

Bạn có thể chọn hình ảnh hiển thị cho tài khoản của mình hoặc có thể bỏ qua bước này.

 • Chọn Thêm Ảnh và chọn hình ảnh trên máy tính để hiển thị.
 • Chọn Bước tiếp theo để bỏ qua

Bước 6: Hoàn tất việc đăng ký

Chọn Tiếp tục đến Gmail để vào tài khoản vừa được tạo

 • HƯỚNG DẪN CHUYỂN EMAIL TỪ TÀI KHOẢN EMAIL STUDENT SANG TÀI KHOẢN GMAIL MỚI

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản email student

Bước 2: Chọn cài đặt bằng cách click chọn biểu tượng ở góc bên phải

Bước 3: Ta chọn tiếp thẻ “Chuyển tiếp và POP/IMAP

Bước 4: Tại mục Tải xuống POP, ta click chọn “Bật chức năng tải POP cho tất cả các thư (thậm chí cả thư đã được tải xuống)

– Sau đó kéo xuống dưới chọn “Lưu Thay đổi

Bước 5:Sau khi thiết lập ở tài khoản email student, ta mở một trình duyệt khác để đăng nhập vào tài khoản gmail mới

Bước 6: Chọn cài đặt bằng cách click chọn biểu tượng ở góc bên phải

Bước 7: Chọn thẻ Tài khoản

Bước 8: Ở mục Kiểm tra thư tài khoản khác (sử dụng POP3) ta chọn “Thêm tài khoản thư POP3 của bạn”.

Bước 9: Một cửa sổ khác hiển thị. Nhập địa chỉ tài khoản email student vào và chọn Bước tiếp theo

Bước 10: Ta nhập mật khẩu của tài khoản gmail student, chọn Máy chủ POP là stmp.gmail.com và Cổng 995

Click chọn Luôn sử dụng kết nối bảo mật (SSL) khi tải thư về

Chọn Thêm tài khoản

Bước 11: Chọn Có ở bước này và chọn Bước tiếp theo

Bước 12: Tiếp tục chọn Bước tiếp theo

Bước 13: Chọn gửi qua Gmail và tiếp tục

Bước 14: Chọn Gửi xác minh để gửi mã xác minh đến tài khoản gmail student.

Bước 15: Trở về tài khoản student ta sẽ nhận được email  chứa mã xác minh (nếu vẫn chưa có thư mới ta bấm F5 để tải lại trang)

Bước 16: Mở thư mới từ Gmail và copy Mã xác nhận

Bước 17: Nhập mã xác nhận và click chọn Xác minh

Bước 18: Hoàn tất việc thiết lập, hệ thống sẽ mất một thời gian để kiểm tra và tải thư về tài khoản mới. Những thư không chuyển được sẽ được hệ thống thông báo.

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s