Giới thiệu Tiếng Nhật

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG  CỦA TIẾNG NHẬT

1. Từ loại

Trong tiếng Nhật có các từ loại sau:

 • Động từ
 • Tính từ
 • Danh từ
 • Phó từ
 • Liên từ
 • Trợ từ

2. Trật tự từ trong câu

– Vị ngữ luôn ở cuối câu

– Bổ ngữ (từ/ngữ) luôn đứng trước từ được bổ nghĩa

3. Vị ngữ

– Vị ngữ được cấu thành từ 1 trong 3 loại: Danh từ / Động từ / Tính từ

– Vị ngữ thể (khẳng định / phủ định) và thì.

– Tính từ có 2 loại, cách biến đổi khác nhau:

 • Đuôi i  い
 • Đuôi na な

– Từ không thay đổi theo ngôi, giống và số.

4. Trợ từ

– Biểu thị quan hệ giữa các từ / ý định, và nối các câu

5. Giản lược

– Khi rõ nghĩa trong ngữ cảnh, một số bộ phận có thể lược bỏ, kể cả chủ ngữ và tân ngữ.

II. CHỮ VIẾT TRONG TIẾNG NHẬT

– Có 3 loại chữ viết: Hiragana, Katakana và chữ Hán

 • Kana (gồm HiraganaKatakana) là chữ tượng âm
 • Chữ Hán là chữ tượng hình (biểu thị âm và nghĩa)
 • Katakana dùng biểu thị tên người hoặc địa danh nước ngoài, các từ ngoại lai.
 • Hiragana biểu thị trợ từ, các phần biến đổi của động từ, tính từ…
 • Chữ Hán thông dụng có khoảng 1945 từ (từ 2010 về sau là 2136)

– Chữ Latin (abc… ) cũng được dùng cho đối tượng là người nước ngoài, thường ở biển hiệu, nhà ga…

III. PHÁT ÂM CỦA TIẾNG NHẬT

1. Chữ Kana và đơn vị âm

<Search bản chữ Hiragana, Katakana và các bảng phụ của nó>

– Một số âm đặc biệt, ghi các từ ngoại lai, không có trong tiếng Nhật:

Image

 • Chú ý 1: Các đơn vị âm trong tiếng Nhật đều được phát âm với độ dài giống nhau.
 • Chú ý 2: Các từ tiếng Nhật được cấu thành từ các đơn vị âm.
 • Chú ý 3: Chữ Kana được dùng để ghi các âm trong tiếng Nhật

2. Trường âm

– Trường âm là những nguyên âm kéo dài, gấp đôi 2 lần các nguyên âm あ い う え お

– Trường âm thay đổi nghĩa của từ:

Image

– Chú ý: 

 • Cách ghi trường âm bằng Hiragana

Image

 • Các ghi trường âm bằng Katakana

Image

3. Cách phát âm của

– Không bao giờ đứng ở đầu một từ. Tùy vào chữ tiếp theo sau mà phát âm /n/, /m/ hay /ng/

Image

4. Cách phát âm của

Image

5. Cách phát âm của các chữ ghép với các chữ nhỏ や ゆ よ

Image

6. Cách phát âm của các từ thuộc hàng

Image

7. Sự vô âm hóa của nguyên âm

Image

8. Trọng âm

Image

Image

9. Ngữ điệu

Image

Reference: Internet

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s