Hướng dẫn chuyển email giữa 2 tài khoản

  • HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN GMAIL MỚI

Bước 1: Từ trình duyệt, ta truy cập vào địa chỉ https://mail.google.com để đến trang đăng nhập của Gmail, để tạo tài khoản mới trên Gmail ta chọn mục “Tạo một tài khoản

Bước 2: Sau khi chọn tạo một tài khoản mới, trang đăng ký được hiển thị.

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s