• HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN GMAIL MỚI

Bước 1: Từ trình duyệt, ta truy cập vào địa chỉ https://mail.google.com để đến trang đăng nhập của Gmail, để tạo tài khoản mới trên Gmail ta chọn mục “Tạo một tài khoản

Bước 2: Sau khi chọn tạo một tài khoản mới, trang đăng ký được hiển thị.