ICTnews – “Năm 2014, tại Việt Nam sẽ bùng nổ xu hướng sử dụng thiết bị di động cá nhân vào công việc (BYOD) trong các tổ chức, doanh nghiệp”, ông Huỳnh Phúc Yêm Quán – Tổng Giám đốc VMware Việt Nam dự báo.

Nhân viên trong doanh nghiệp sẽ sử dụng nhiều thiết bị khác nhau, gồm cả máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (laptop), máy tính bảng (tablet), điện thoại thông minh (smartphone),… trong quá trình làm việc và không một thiết bị nào đóng vai trò thiết bị trung tâm.

Đáng lưu ý là khảo sát của VMware cho thấy chỉ có 32% các doanh nghiệp tại Việt Nam đã sở hữu hạ tầng CNTT phù hợp và sẵn sàng cho các chương trình BYOD.

Theo ông Huỳnh Phúc Yêm Quán, các doanh nghiệp cần cởi mở hơn trong việc thiết lập và cập nhật các chính sách mới đối với việc sử dụng thiết bị phần cứng cá nhân của nhân viên; nên sử dụng điện toán đám mây như công cụ phổ biến cho phép kết nối những thiết bị giúp các cá nhân trong doanh nghiệp làm việc tốt hơn; và phải mở rộng nguyên tắc cốt lõi của ảo hóa để tạo ra không gian làm việc ảo cho người dùng cuối làm việc khi di chuyển.

“Ảo hóa và điện toán đám mây sẽ đóng vai trò quan trọng khi Việt Nam tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao để cạnh tranh với các nước trên toàn cầu. Sự tăng tốc ứng dụng điện toán đám mây sẽ không chỉ giúp các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng những kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng cùng chất lượng và năng lực sản phẩm của họ, đồng thời còn giúp cho chính phủ gia tăng những lợi ích của các chương trình quốc gia trên toàn lãnh thổ”, ông Huỳnh Phúc Yêm Quán, Tổng giám đốc VMware Việt Nam, nhận xét.

Nghiên cứu khảo sát VMware Cloud Index 2013 thực hiện trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được thực hiện bởi Công ty nghiên cứu thị trường Forrester Consulting cho biết tỉ lệ ứng dụng điện toán đám mây tại Việt Nam hiện đã đạt con số 39% và 83% doanh nghiệp cho biết triển khai điện toán đám mây sẽ là ưu tiên hàng đầu hoặc có tầm ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp trong thời gian tới nhằm cải thiện hiệu năng kinh doanh cũng như mức độ hài lòng của khách hàng.

Còn khảo sát IDC Server Economies Index (chỉ số kinh tế máy chủ của IDC) – được tài trợ bởi VMware, cho thấy ảo hóa sẽ giúp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tiết giảm được 98 tỉ USD từ năm 2013 tới năm 2020 cho việc chi tiêu liên quan đến phần cứng, điện năng, bất động sản và chi phí quản lý…

http://ictnews.vn/home/CNTT/4/2014%C2%A0Bung-no-viec-dua-thiet-bi-ca-nhan-vao-doanh-nghiep/113554/index.ict