Luyện phát âm

Unit 1:

Long vowel /i:/

Nguyên âm dài /i:/

 

Introduction

Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên

marine /mə’ri:n/ thuộc biển
heel /hi:l/ gót chân
peel /pi:l/ cái xẻng
leek /li:k/ tỏi tây
cheek /t∫i:k/
cheese /t∫i:z/ phó mát
fleece /fli:s/ lông cừu
eat /i:t/ ăn
key /ki:/ chìa khóa

Identify the vowels which are pronounce /i:/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /i:/)

Các nguyên âm khác nhau sẽ cùng được phát âm là /i:/ trong những hợp cụ thể như sau:

scene

/siːn/ phong cảnh
cede /si:d/ nhường, nhượng bộ
heat /hi:t/ hơi nóng
neat /ni:t/   gọn gàng
screen /skri:n/ màn ảnh
guarantee /gærən’ti:/ bảo đảm, cam đoan
receipt  /rɪ’si:t/ giấy biên lai
seize  /si:z/ nắm lấy, túm lấy
deceive /dɪ’si:v/ đánh lừa, lừa đảo
eight  /eɪt/  số tám
height /haɪt/  chiều cao
heir  /hεə/ người thừa kế

Nguồn: Internet

One Reply to “Luyện phát âm”

  1. những icon listen em bấm vào nghe không được. Dù rằng em có thể lên google nghe nhưng như thế thì hơi bất tiện. Mong mọi người khắc phục ❤

    Like

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s