Thủ thuật Sticky Note

Đầu tiên, chọn đoạn văn bản cần định dạng sau đó sử dụng một trong các phím tắt sau:

 • Ctrl + B: Chữ đậm
 • Ctrl + I: Chữ nghiêng
 • Ctrl + U: Văn bản có gạch chân
 • Ctrl + Shift + A: Văn bản thành chữ IN HOA
 • Ctrl + T: Văn bản có đường gạch ngang ở giữa
 • Ctrl + Shift + L: Tạo danh sách có dấu đầu dòng (nhấn Ctrl + Shift + L liên tục 6 lần để có 6 kiểu danh sách khác nhau)
 • Ctrl + L: Căn chỉnh sang trái
 • Ctrl + R: Căn chỉnh sang phải
 • Ctrl + E: Căn chỉnh ra giữa
 • Ctrl + Shift + >: Tăng kích cỡ văn bản
 • Ctrl + Shift +
 • Ctrl + 1: Khoảng cách dòng đơn
 • Ctrl + 2: Khoảng cách dòng đôi
 • Ctrl + 5: Khoảng cách 1.5 dòng
 • Ctrl+= – Chữ số nhỏ
 • Ctrl+Shift++ – Chữ số mũ

Sao lưu Sticky Notes

Nếu trước đây bạn đã từng thử lưu lại các Notes, bạn sẽ nhận thấy rằng không thể chọn vị trí này theo ý muốn. Tuy nhiên, tất cả những ghi chú này được lưu trong một file duy nhất có tên StickyNotes.snt, do đó bạn chỉ cần copy lại file này và thay thế trên bất kỳ máy tính nào khác để xem những ghi chú của mình.

Mở Windows Explorer và điều hướng tới đường dẫn sau:

C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Sticky Notes\StickyNotes.snt.

Định dạng

Để thêm các biểu bảng, các định dạng kiểu chữ (Tiếng Việt) đầy đủ, chúng ta chỉ việc vào Word soạn thảo và Paste vào.

Sao lưu và phục hồi

– Sao lưu tự động

– Đầu tiên bạn hiển thị các thư mục ẩn

– Tìm đến thư mục chứa file như ở trên

– Chọn Add to archive trong chuột phải StickyNotes.snt –> Tại thẻ General bạn đánh dấu vào Create SFX archive —> OK

– Copy file đến nơi lưu trữ khác

– Muốn khôi phục lại ghi chú như ban đầu, bạn chạy tập tin nén rồi bấm Install là được.

– Sao lưu thủ công: chỉ cần copy file StickyNotes.snt đến chỗ khác, khi cần thì Paste + Replace là được.

Reference: Internet

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s