299651_562868740408622_1606127552_n

RÂU, TÓC
straight dark hair with fringe: tóc đen thẳng với mái ngang trán
long wavy hair: tóc dài lượn sóng
red shoulder-length hair: tóc đỏ dài ngang vai
fair (blonde) hair with ponytail: tóc vàng buộc đuôi ngựa
short brown curly hair: tóc xoăn nâu ngắn
blad, have a moustache: hói và có ria mép
grey hair with beard: tóc muối tiêu và để râu
DÁNG NGƯỜI
tall and slim: cao và gầy
medium height and well built: chiều cao trung bình và dáng người đậm
short and overweight: béo và lùn

TUỔI TÁC
She’s about 10: cô bé khoảng 10 tuổi
He’s in his mid-thirties: Anh ta khoảng 34 – 36 tuổi (khoảng giữa tuổi 30 – 40)
She’s in her forties: Chị ta đang trong tuổi tứ tuần (41 – 49 tuổi)
She’ in her late sixties: Bà ấy khoảng 67 – 69 tuổi (khoảng cuối của tuổi 60 – 70)
He is in his early seventies: Ông ấy khoảng 71 – 73 (khoảng đầu của tuổi 70 – 80)

Reference: Internet