Xưng hô trong tiếng Anh

Để xưng hô đúng, bạn chỉ cần nhớ vài từ sau đây thôi

Mr /’mistə/: dùng trước họ tên của một người đàn ông. VD: Mr Brown.

Sir: không dùng kèm họ tên, văn phong rất trang trọng.
Sir (kèm họ tên): dành cho những người đã được Nữ hoàng Anh phong tước. VD: Sir Isaac Newton.

Mrs /’misiz/: dùng trước họ tên của một người phụ nữ đã kết hôn

Miss /mis/: dùng trước họ tên của một người phụ nữ chưa kết hôn

Ms /mis/: dùng trước họ tên của một người phụ nữ mà ta chưa biết hoặc không muốn đề cập đến tình trạng hôn nhân

M’am: giống Sir (bỏ âm D của Madam để tránh đồng âm với từ tú bà

Your honor: Kính thưa quý tòa

Your majesty: Kính thưa Đức Vua / Nữ hoàng

Your highness: dùng cho các vị hoàng thân quốc thích

So với hệ thống xưng hô trong tiếng Việt (với cô dì chú bác cậu mợ thím…) thì … quá đơn giản phải không các bạn?

Reference: Internet

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s