Những câu nói thường ngày

Đây là những câu nói thường dùng hàng ngày,giúp chúng ta có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Bạn nào có những câu khác thì cùng chia sẻ nhé!!!

Say cheese! Cười lên nào ! (Khi chụp hình)
Be good ! Ngoan nha! (Nói với trẻ con)
Bottom up! 100% nào! (Khi…đối ẩm)
Me? Not likely! Tôi hả? Không đời nào!
Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc
Take it or leave it! Chịu thì lấy, không chịu thì thôi! Hell with haggling! Thây kệ nó!
Mark my words! Nhớ lời tôi đó!
What a relief! Đỡ quá!
Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nha!
It serves you right! Đang đợi cậu!
The more, the merrier! Càng đông càng vui ^_^ (Especially when you’re holding a party)
Boys will be boys! nó chỉ là trẻ con thôi mà!
Good job!= well done! Làm tốt lắm!
Just for fun! Cho vui thôi
Try your best! Cố gắng lên(câu này chắc ai cũng biết)
Make some noise! Sôi nổi lên nào!
Congratulations! Chúc mừng!
Rain cats and dogs – Mưa tầm tã
Love me love my dog – Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng
Strike it – Trúng quả
Alway the same – Trước sau như một
Hit it off – Tâm đầu ý hợp
Hit or miss – Được chăng hay chớ
Add fuel to the fire – Thêm dầu vào lửa
To eat well and can dress beautyfully – Ăn trắng mặc trơn
Don’t mention it! = You’re welcome = That’s allright! = Not at all – Không có chi
Just kidding – Chỉ đùa thôi
No, not a bit – Không chẳng có gì
Nothing particular! Không có gì đặc biệt cả
After you – Bạn trước đi
Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không?
The same as usual! Giống như mọi khi
Almost! Gần xong rồi
You ‘ll have to step on it – Bạn phải đi ngay
I’m in a hurry Tôi đang bận
Sorry for bothering! Xin lỗi vì đã làm phiền
Give me a certain time! Cho mình thêm thời gian
Prorincial! Sến
Decourages me much! Làm nản lòng
It’s a kind of once-in-life! Cơ hội ngàn năm có một
The God knows! Chúa mới biết được
Women love through ears, while men love through eyes! Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
Poor you/me/him/her…! tội nghiệp bạn/tôi/cậu ấy/cô ấy

Nguồn: Internet

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s