You raise me up

Celtic Woman

When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

[Instrumental break]

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

You raise me up… To more than I can be.

Khi tôi nản lòng, và tâm hồn tôi, thật mệt mỏi
Khi những rắc rối ập đến và trái tim tôi nặng trĩu
Rồi, tôi bất động và chờ đợi ở đây trong sự nín lặng
Cho tới khi bạn đến và ngồi một lát bên tôi

Bạn đỡ tôi lên, để tôi có thể đứng trên những ngọn núi
Bạn đỡ tôi lên, để tôi có thể vượt qua cơn bão tố biển khơi
Tôi trở nên mạnh mẽ khi tôi tựa vào bờ vai bạn
Bạn động viên tôi…còn nhiều hơn những gì tôi làm cho chính mình

One Reply to “You raise me up”

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s