I Will Be Here

Steven Chapman

Tomorrow morning if you wake up
and the sun does not appear
I will be here
If in the dark, we lose sight of love
Hold my hand, and have no fear
‘Cause I will be here

I will be here
When you feel like being quiet
When you need to speak your mind
I will listen
And I will be here
When the laughter turns to cryin’
Through the winning, losing and trying
We’ll be together
I will be here

Tomorrow morning, if you wake up
And the future is unclear
I will be here
Just as sure as seasons were made for change
Our lifetimes were made for these years
So I will be here

I will be here
And you can cry on my shoulder
When the mirror tells us we’re older
I will hold you
And I will be here
To watch you grow in beauty
And tell you all the things you are to me
I will be here

I will be true to the promise I have made
To you and to the One who gave you to me

Tomorrow morning, if you wake up
And the sun does not appear
I will be here
Oh, I will be here.

Sớm mai nếu em thức giấc
Và ánh mặt trời không ló rạng
Anh sẽ ở nơi đây
Nếu còn chìm trong bóng tối, chúng ta đánh mất ánh sáng của tình yêu
Nắm lấy tay anh và đừng sợ hãi nha em
Vì anh sẽ ở nơi đây mà.

Anh sẽ ở nơi đây
Khi em cảm thấy tựa muốn yên tĩnh
Khi em cần thầm thì với bản thân
Anh sẽ lắng nghe
Và anh sẽ ở nơi đây
Khi tiếng cười dần biến sang tiếng khóc
Qua những chiến thắng, mất mát hay cố gắng
Chúng ta sẽ ở bên nhau nhé
Và anh sẽ ở nơi đây mà.

Sớm mai nếu em thức giấc
Và tương lai không rõ ràng
Anh sẽ ở nơi đây
Chắc rằng các mùa sẽ đổi thay
Cuộc đời chúng ta cũng gắn bó trong thời gian này
Vì thế anh sẽ ở nơi đây.

Anh sẽ ở nơi đây
Và em có thể khóc trên bờ vai của anh
Khi tấm gương nói với đôi ta rằng:chúng ta già thêm rồi
Anh sẽ ôm em
Và anh sẽ ở nơi đây
Ngắm em ngày càng đằm thắm
Và nói với em mọi điều,em là của anh
Anh sẽ ở nơi đây.

Anh sẽ giữ lời hứa mà anh đã hứa
Với em, với người mà đưa em đến cho anh*

Sớm mai nếu em thức giấc
Và ánh mặt trời không ló rạng
Anh sẽ ở nơi đây
Uh, anh sẽ ở nơi đây mà thôi

One thought on “I Will Be Here

  1. Pingback: The list « Hayashi Kita

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s