Phương pháp chính – Ghi nhớ những số rất dài

Phương pháp chính là một trong những phương pháp ghi nhớ mạnh nhất hiện nay nhưng để sử dụng thành thạo nó cần rất nhiều thời gian. Phương pháp này thường tạo ra nền tảng để những nhà ảo thuật và những người biểu diễn trí nhớ thực hiện các màn biểu diễn phi thường của họ. Phương pháp chính hoạt động dựa trên nguyên lí biến đổi các chuỗi số thành các danh từ, các danh từ thành các hình ảnh và liên kết các hình ảnh thành một chuỗi. Những chuỗi hình ảnh này có thể rất phức tạp và chi tiết.  

Làm thế nào để sử dụng phương pháp?

Những khối cấu trúc của phương pháp này là sự liên kết của những con số dưới đây với các phụ âm theo sau chúng:

0 – s, z, c mềm – nhớ z là chữ cái đầu tiên của zero

1 – d, t, th – nhớ đây là những chữ có 1 nét đi xuống

2 – n – nhớ chữ này có 2 nét đi xuống

3 – m – nhớ chữ này có 3 nét đi xuống

4 – R – tưởng tượng ra một số 4 và một chữ R bị dán lưng vào nhau

5 – L – tưởng tượng ra số 5 được dựng tựa vào gáy của một quyển sách (có hình giống chữ L)

6 – j, sh, ch mềm, dg, g mềm – nhớ g là số 6 quay 180 độ

7 – K, ch cứng, c cứng, g cứng, ng – tưởng tượng K là 2 số 7 bị xoay và dán lưng vào nhau

8 – f, v – tưởng tượng vòng tròn phía dưới số 8 như một ống thoát nước thải eFfluent (eFfluent là hình ảnh đại diện cho chữ f)

9 – p, b – nhớ b là số 9 quay 180 độ.

Bạn phải ghi nhớ những sự kết hợp này một cách hoàn hảo để có thể đi xa hơn với phương pháp chính.

Bắt đầu sử dụng phương pháp chính

Phương pháp này có nhiều mức độ sử dụng, phụ thuộc vào lượng thời gian bạn bỏ ra để học phương pháp.

Mức độ đầu tiên chỉ là mã hóa những số 1 chữ số thành những từ ngắn. Ở mức độ này phương pháp chính gần như là một bản sao nghèo nàn của phương pháp nhớ theo số/vần. Chỉ ở những mức độ cao hơn bạn mới có thể khai thác sức mạnh thật sự của nó. Tuy nhiên bạn nên học cách sử dụng phương pháp chính ở mức độ đầu tiên trước khi tiến lên các mức độ khác.

Mục đích của thủ thuật biến đổi các số thành các từ này là CHỈ sử dụng những phụ âm để mã hóa thông tin của từ, đồng thời dùng những nguyên âm độn vào giữa những phụ âm để tạo ra ý nghĩa. Nếu bạn phải dùng thêm những phụ âm khác để tạo nên một từ đại diện cho con số, hãy chỉ sử dụng những phụ âm KHÔNG CÓ tác dụng mã hóa các con số – h, q, w, x và y – để tránh nhầm lẫn.

Ở mức độ đầu tiên chúng ta mã hóa các số 1 chữ số thành một danh từ ngắn. Ban đầu là tạo nên phần phụ âm mã hóa con số, rồi kết hợp các nguyên âm với các phụ âm để tạo thành một từ. Dùng một tờ giấy, hãy viết những con số từ 0 đến 9 và ứng dụng những quy tắc này để tạo ra những từ ghi nhớ của riêng bạn.

Một vài ví dụ được thể hiện dưới đây:

0 – saw
1 – toe
2 – neigh
3 – ma
4 – ray
5 – law
6 – jaw
7 – key
8 – fee
9 – pie

Bạn có thể sử dụng kết hợp những từ trên giống như những từ chốt trong các phương pháp khác.

Tiến tới mức độ thứ 2

Những quy tắc tương tự cũng được áp dụng để tạo ra các từ đại diện cho những số 2 chữ số. Tốt nhất bạn không nên cố sử dụng những từ đại diện cho các số 1 chữ số để tạo nên những từ đại diện cho các số 2 chữ số bởi điều này có thể gây lẫn lộn các hình ảnh đại diện.

Hãy viết ra các số từ 01 đến 99 và áp dụng các quy tắc để tạo ra những từ đại diện của riêng bạn.

Một vài ví dụ:

09 – z, p – zap
17 – t, ch – tech
23 – n, m – name
36 – m, sh – mesh
41 – r,s – rose
52 – l, n – line
64 – ch, r – chair
75 – k, l – keel
89 – f, p – fop
98 – b, f – beef

Đi xa hơn với phương pháp chính

Chỉ sử dụng những từ đại diện cho các số 2 chữ số là đã có thể đủ để tạo ra một công cụ ghi nhớ mạnh cho bạn. Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng những từ đại diện cho các số 3 chữ số. Những từ này được tạo ra bởi cùng các quy tắc cấu tạo như trong trường hợp các số 2 chữ số ở trên.

Một vài ví dụ:

182 – d, v, n – Devon
304 – m, s, r – miser
400 – r, c, s – races
651 – j, l, d – jellied
801 – f, z, d – fazed

Ở mức độ phức tạp này tốt hơn là bạn nên viết các từ đại diện ra để có thể đọc chúng nhiều lần nhằm tăng cường sự liên kết giữa trí não của bạn với các con số và các từ đại diện. Điều này giúp bạn ghi nhớ những từ đại diện nhanh hơn.

Sử dụng những từ đại diện để nhớ những số dài

Khi đã nghĩ ra những từ đại diện và những hình ảnh để biểu diễn những con số, bạn có thể bắt đầu ứng dụng phương pháp chính để ghi nhớ, ví dụ, các số dài. Một cách tốt để làm điều này là kết hợp các từ đại diện của phương pháp chính với các điểm mốc trên một hành trình (xem thêm phương pháp hành trình).

Ví dụ:

Số Pi là 3.14159265359 (11 số sau dấu phẩy). Sử dụng kết hợp phương pháp chính và phương pháp hành trình, ta có thể ghi nhớ như sau:

Passing my Ma (3) by the front door of my house

Seeing that someone has dared (1,4,1) to sleep under the rose bush in the garden

Someone has tied a loop (5,9) of yellow ribbon onto the steering wheel of my car

I see a poster with a photo of a steaming pile of sausages and mashed potato, with the title ’glorious nosh’ (2,7) at the end of the road

A lama (5,3) is grazing on grass outside the garage forecourt

Another loop (5,9) of yellow ribbon has been tied around the railway bridge. This is getting strange!

Những ý chính:

Phương pháp chính hoạt động bằng cách gán các phụ âm vào các số rồi kết nối các phụ âm này thành các từ. Bằng cách sử dụng những hình ảnh mà những từ này tạo ra và liên kết chúng với nhau theo phương pháp hành trình, một lượng lớn thông tin có thể được ghi nhớ chính xác.

 Reference: Internet

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s