Đổi mới toàn diện kinh tế, chính trị

Đổi mới chính trị sẽ thực hiện từng bước để bảo đảm sự ổn định; đổi mới kinh tế thực hiện theo hướng đẩy mạnh hòa nhập, cơ cấu lại nền kinh tế

Sáng 10-1, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã chủ trì buổi họp báo quốc tế giới thiệu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Phóng viên một hãng thông tấn nước ngoài đang đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: TTXVN

Sứ mệnh lịch sử to lớn
Ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết Đại hội XI có sứ mệnh lịch sử to lớn. 1.377 đại biểu đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên đang sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng sẽ thảo luận, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Trả lời câu hỏi về quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị tại đại hội lần này, Phó chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Thạo khẳng định quan điểm và đường lối của Đảng là nhất quán, xuyên suốt.
Xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Tô Huy Rứa nêu rõ: Đại hội XI của Đảng Cộng sản VN là sự kiện chính trị trọng đại không chỉ riêng đối với Đảng mà cả đất nước và dân tộc VN. Xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản và nhân dân VN đang xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ra sức phấn đấu xây dựng nước VN cơ bản trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, đổi mới toàn diện cả về kinh tế và chính trị, trong đó đổi mới chính trị sẽ thực hiện từng bước để bảo đảm sự ổn định. Việc đổi mới chính trị sẽ thực hiện theo hướng đổi mới hệ thống chính trị để phát huy dân chủ, nâng cao hiệu lực quản lý và lãnh đạo của bộ máy, giúp cả bộ máy chính trị hoạt động có hiệu quả. Việc đổi mới kinh tế sẽ được thực hiện theo hướng đẩy mạnh hòa nhập, cơ cấu lại nền kinh tế để nâng cao chất lượng.

Một đảng viên tự ứng cử
Trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động, ông Trần Lưu Hải, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết đại hội Đảng các cấp khi bầu ban chấp hành có số dư ít nhất 15% và ban thường vụ có số dư ít nhất 20%. Tại Đại hội XI sẽ giới thiệu danh sách với số dư 15% để bầu Ban Chấp hành Trung ương. Vừa qua, đã thí điểm bầu trực tiếp bí thư từ cơ sở cấp huyện, tỉnh. Trong đó, ở cấp tỉnh đã chọn 10 địa phương bầu trực tiếp bí thư tại đại hội và việc thí điểm bước đầu được đánh giá tốt, dư luận đồng tình.
Điều lệ Đảng khóa X chưa có quy định việc bầu tổng bí thư tại đại hội nhưng nếu đa số đại biểu tham dự Đại hội XI thấy rằng nên bầu thì đại hội sẽ tiến hành. “Việc có bầu trực tiếp tổng bí thư tại Đại hội Đảng lần này hay không là do đại biểu đại hội quyết định. Nếu đa số đại biểu thấy rằng nên bầu trực tiếp tổng bí thư thì tiến hành bầu” – ông Hải nói.
Trả lời câu hỏi về báo cáo phương án nhân sự được Hội nghị Trung ương lần thứ 15 thông qua trình Đại hội XI, trong đó Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có được giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI hay không, ông Trần Lưu Hải cho biết: “Theo quy định của Đảng, tổng bí thư không làm quá 2 nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm 2 nhiệm kỳ và tuổi cũng cao (năm nay 71 tuổi) nên đã xin rút không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa tới”.
Theo ông Hải, cho đến nay, tiểu ban nhân sự của đại hội mới nhận được hồ sơ tự ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đó là ông Nguyễn Xuân Kiên, SN 1966, Phó  Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu nghiệp vụ khoa học và tư liệu thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.
Không đa nguyên, đa đảng
Ông Nguyễn Văn Thạo cho biết trong một tháng rưỡi lấy ý kiến nhân dân về các văn kiện trình Đại hội XI, đã có hàng vạn ý kiến tâm huyết góp ý. Việc tiếp thu ý kiến nhân dân đã được tổng hợp và tất cả ý kiến xác đáng, có chất lượng đều được tiếp thu nghiêm túc.
Trả lời câu hỏi của phóng viên AFP (Pháp) về vấn đề VN có tính tới đa nguyên, đa đảng hay không, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo VN, khẳng định: “VN không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không chấp nhận đa nguyên, đa đảng”. Theo ông Huynh, VN đã từng thử nghiệm đa nguyên, đa đảng thông qua cuộc tổng tuyển cử năm 1946 với nhiều đảng tham gia Quốc hội. Nhưng khi thực dân Pháp quay lại xâm lược thì chỉ có Đảng Cộng sản cùng với nhân dân VN chiến đấu chống lại và giành thắng lợi. “Hiện nay, Đảng Cộng sản VN vẫn đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – ông Huynh nói.

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s