I. LỆNH TRONG RUN

 1. charmap — Mở bảng ký tự đặc biệt.
 2. control — Hiển thị Control Panel.
 3. cmd — Mở cửa sổ Window Command
 4. defrag — Chạy chương trình chống phân mảnh ổ đĩa cứng
 5. msconfig — Cấu hình để chỉnh sửa tập tin khởi động
 6. regedit — Chỉnh sửa Registry
 7. taskmgr — Mở bảng chương trình quản lý tác vụ
 8. services.msc — Cửa sổ Services
 9. Device Manager — Quản lý thiết bị phần cứng (StartUp)

II. GIAO DIỆN

1. Tắt mở các chức năng giao diện: Run/SystemPropertiesPerformanc

 • Animate windows when minimizing and maximizing (Phóng to thu nhỏ cửa sổ khi rà chuột.)
 • Enable desktop composition (để dùng theme Aero)
 • Enable transparent glass (sử dụng hiển thị trong suốt)
 • Show thumbnails instead of icons (hiện thị hình ảnh nhỏ thay vì biểu tượng chung)
 • Show window contents while dragging (hiển thị nội dung cửa sổ trong khi kéo)
 • Smooth edges of screen fonts (hiển thị các phông chữ mượt)
 • Use drop shadows for icon labels on the desktop (sử dụng biểu tượng với bóng)
 • Use visual styles on windows and buttons (nếu bạn dùng theme Aero hoặc Basic)

2. Vô hiệu hóa chức năng thay đổi giai diện

– Group Policy: “User Configuration” > “Administrative Templates” > ”Control Panel” > “Personalization”

III. PHÍM TẮT

Theme PatchC:\Windows\Resources\Themes 

IV. 

1. Đổi tên máy tính

– Đổi tên người sử dụng máy: Manage / Local Users and Groups/ Users / Rename / Double –> Full

– Đổi tên người cài đặt: Start/Run / regedit/ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows NT\CurrentVersion –> RegisteredOrganization + Registered Owner

– Đổi tên máy tính: Bấm phím phải chuột vào My Computer

– Pin Computer:

explorer shell:MyComputerFolder

– Kí tự trắng: Alt + ‫0160

2. Đăng nhập nhiều nick yahoo

– RUN/regedit

– HKEY_CURRENT_USER\Software\Yahoo\Pager\Test
– Right Click\ New String Value: Plural  —> 1

2. Prevent Changing the Screen Saver and Wallpaper in Windows 7

– gpedit.msc

– User Configuration \ Administrative Templates \ Control Panel \ Personalization

3. Create Restore Point

– Khôi phục