Yêu cũng phải có nguyên tắc, ai vi phạm thì đừng hỏi vì sao tình ra đi!

Yêu cũng phải có nguyên tắc, ai vi phạm thì đừng hỏi vì sao tình ra đi!

Nguyên tắc thứ nhất: Không đựơc can thiệp vào công việc riêng của nhau. Có nghĩa là ví của ai người đó giữ, tiền của ai người đó tiêu.

Nguyên tắc thứ hai: Bình đẳng. Khi yêu nhau hai người đều có quyền và nghĩa vụ như nhau. Không ai đựơc quyền đòi yêu nhiều hơn nếu chưa đựơc sự đồng ý của người còn lại.

Nguyên tắc thứ ba: Dân chủ. Khi ra quyết định một vấn đề ảnh hướng đến cả 2 người, thì phải đựơc đem ra bàn bạc công khai và lấy ý kiến tập thể. Nếu chưa đủ 100% số phiếu đồng ý thì nhất quyết không đựơc làm.

Nguyên tắc thứ tư: Có đi có lại. Nếu nàng quan tâm đến bạn bao nhiêu thì bạn phải quan tâm lại nàng ít nhất là bấy nhiêu và ngựơc lại.

Nguyên tắc thứ năm: Ghen. Không cấm bạn ghen, nhưng ghen sao phải thể hiện đựơc tình yêu của bạn dành cho chàng/nàng. Không nên ghen một cách mù quáng.

Nguyên tắc thứ sáu: Yêu là cho. Khuyến khích bạn cho đi để đựơc nhận lại, tuy nhiên không nên cho tất cả, để rồi chẳng còn gì để mất.

Nguyên tắc thứ bảy: Chia tay. Mối tình đẹp là mối tình dang dở, nhưng đừng để mối tình dang dở rồi mới biết đó là mối tình đẹp. Khi chia tay phải nhận lỗi về mình để chàng/nàng nhận ra rằng chính chàng/nàng mới là người có lỗi.

Nguyên tắc thứ tám: Quay lại. Nếu đã quyết định quay lại thì phải đọc lại các nguyên tắc trên.

Reference: Internet

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s