10 nội dung thực hiện kiểm tra thể lực của tình nguyện viên để đảm bảo cho các tình nguyện viên có đủ sức khỏe để đi xuyên việt.

1.Chạy 3km : Nam thực hiện trong 8 phút; Nữ thực hiện trong 12 phút

2. Đi bộ đồng hành tính tốc độ 10km/ 2 tiếng đồng hồ

3. Hít đất : Nam 50 cái; Nữ 30 cái

4. Đứng lên ngồi xuống : Nam 500 cái; Nữ 300 cái

5. Bật cao tại chỗ đưa gối về trước: Nam 300 cái; Nữ 200 cái

6. Nhảy cóc 100m: Nam thực hiện trong 45 giây; Nữ thực hiện trong 1 phút

7. Chạy 100m: Nam thực thiện trong 17 giây; Nữ thực hiện trong 25 giây

8. Lưng bụng ngồi : Nam 100 cái; Nữ 50 cái

9. Đứng tấn: Nam 30 phút; Nữ 20 phút

10. 8 bài tập thể dục tay không: yêu cầu tập chuẩn các động tác, đồng thời phải nhanh.