Test thể lực (HTX)

10 nội dung thực hiện kiểm tra thể lực của tình nguyện viên để đảm bảo cho các tình nguyện viên có đủ sức khỏe để đi xuyên việt.

1.Chạy 3km : Nam thực hiện trong 8 phút; Nữ thực hiện trong 12 phút

2. Đi bộ đồng hành tính tốc độ 10km/ 2 tiếng đồng hồ

3. Hít đất : Nam 50 cái; Nữ 30 cái

4. Đứng lên ngồi xuống : Nam 500 cái; Nữ 300 cái

5. Bật cao tại chỗ đưa gối về trước: Nam 300 cái; Nữ 200 cái

6. Nhảy cóc 100m: Nam thực hiện trong 45 giây; Nữ thực hiện trong 1 phút

7. Chạy 100m: Nam thực thiện trong 17 giây; Nữ thực hiện trong 25 giây

8. Lưng bụng ngồi : Nam 100 cái; Nữ 50 cái

9. Đứng tấn: Nam 30 phút; Nữ 20 phút

10. 8 bài tập thể dục tay không: yêu cầu tập chuẩn các động tác, đồng thời phải nhanh.

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s