Từ vựng về động vật

Từ phổ biến

Bói cá Kingfisher
Bồ câu Dove, pigeon
Bươm bướm Butterfly
Stork
Owl
Chuồn chuồn Dragonfly
Đại bàng Eagle
Én Swallow
Ong nghệ Bumblebee
Quạ Raven=crow
Sáo Blackbird
Sẻ Sparrow
Sơn ca Nightingale
Vàng anh Canary
Báo Leopard
Báo sư tử Puma
Cáo Fox
Căng-gu-ru Kangaroo
Con la Mule
Cừu Sheep, lamb
Goat
Đà điểu Ostrich
Gà trống Rooster
Gấu bắc cực Polar bear
Hươu cao cổ Giraffe
Khủng long Dino
Lạc đà Camel
Lừa Ass, donkey
Nhím Hedgehog, porcupine
Rắn hổ mang Cobra
Sói Wolf
Tê giác Rhinoceros
Tuần lộc Reindeer
Trăn Python
Voi khổng lồ Mammoth
Vượn Gibbon
Bạch tuộc Octopus
Bào ngư Abalone
Cá chép Carp
Cá heo Dolphin, Porpoise
Cá hồi Salmon, Trout
Cá mập Shark
Cá sấu Crocodile
Cá trê Catfish
Cá voi (Blue) Whale
Cóc Toad
Con trai Mussel
Cua Crab
Chim cánh cụt Penguin
Ếch Frog
Hải cẩu Seal
Lươn Eel
Ốc sên Slug
Rùa Tortoise, turtle
San hô Coral
Sao biển Starfish
Scallop
Sứa Jelly fish
Tôm Shrimp
Thiên nga Swan
Bọ cánh cứng Beetle
Bọ cạp Scorpion
Bọ chét Flea
Bọ hung Scarab
Bọ rùa Ladybird
Cào cào Locust
Con nhện Spider
Côn trùng Insect
Châu chấu Grasshopper
Chí Louse
Chuột bạch Hamster
Chuột cống Rat
Dế Cricket
Đom đóm Firefly
Gián Cockroach
Giun đất Earthworm
Kiến Ant
Muỗi Mosquito
Ốc sên Snail
Rết Centipede
Ruồi Fly
Tằm Silkworm
Thằn lằn Lizard


Tổng hợp

1. Abalone : bào ngư
2. Alligator : cá sấu nam mỹ
3. Anteater : thú ăn kiến
4. Armadillo : con ta tu
5. Ass : con lừa
6. Baboon : khỉ đầu chó
7. Bat : con dơi
8. Beaver : hải ly
9. Beetle : bọ cánh cứng
10. Blackbird : con sáo
11. Boar : lợn rừng
12. Buck : nai đực, thỏ đực
13. Bumblebee : ong nghệ
14. Bunny : con thỏ (tiếng lóng)
15. Butterfly : bươm bướm
16. Camel : lạc đà
17. Canary : chim vàng anh
18. Carp : con cá chép
19. Caterpillar : sâu bướm
20. Centipede : con rết
21. Chameleon : tắc kè hoa
22. Chamois : sơn dương
23. Chihuahua : chó nhỏ có lông mượt
24. Chimpanzee : con tinh tinh
25. Chipmunk : sóc chuột
26. Cicada : con ve sầu
27. Cobra : rắn hổ mang
28. Cockroach : con gián
29. Cockatoo : vẹt mào
30. Crab : con cua
31. Crane : con sếu
32. Cricket : con dế
33. Crocodile : con cá sấu
34. Dachshund : chó chồn
35. Dalmatian : chó đốm
36. Donkey : con lừa
37. Dove, pigeon : bồ câu
38. Dragonfly : chuồn chuồn
39. Dromedary : lạc đà 1 bướu
40. Duck : vịt
41. Eagle : chim đại bàng
42. Eel : con lươn
43. Elephant : con voi
44. Falcon : chim ưng
45. Fawn : nai, hươu nhỏ
46. Fiddler crab : con cáy
47. Firefly : đom đóm
48. Flea : bọ chét
49. Fly : con ruồi
50. Foal : ngựa con
51. Fox : con cáo
52. Frog : con ếch
53. Gannet : chim ó biển
54. Gecko : tắc kè
55. Gerbil : chuột nhảy
56. Gibbon : con vượn
57. Giraffe : con hươu cao cổ
58. Goat : con dê
59. Gopher : chuột túi, chuột vàng hay rùa đất
60. Grasshopper : châu chấu nhỏ
61. Greyhound : chó săn thỏ
62. Hare : thỏ rừng
63. Hawk : diều hâu
64. Hedgehog : con nhím (ăn sâu bọ)
65. Heron : con diệc
66. Hind : hươu cái
67. Hippopotamus : hà mã
68. Horseshoe crab : con Sam
69. Hound : chó săn
70. Hummingbird : chim ruồi
71. Hyena : linh cẫu
72. Iguana : kỳ nhông, kỳ đà
73. Insect : côn trùng
74. Jellyfish : con sứa
75. Kingfisher : chim bói cá
76. Ladybird (or Ladybug) : bọ rùa, cánh cam
77. Lamb : cừu non
78. Lemur : vượn cáo
79. Leopard : con báo
80. Lion : sư tử
81. Llama : lạc đà ko bướu
82. Locust : cào cào
83. Lobster : tôm hùm
84. Louse : cháy rận
85. Mantis : bọ ngựa
86. Mosquito : muỗi
87. Moth : bướm đêm, sâu bướm
88. Mule : con la
89. Mussel : con trai, con hến
90. Nightingale : chim sơn ca
91. Octopus : con bạch tuộc
92. Orangutan : đười ươi
93. Ostrich : đà điểu
94. Otter : rái cá
95. Owl : con cú
96. Panda : gấu trúc
97. Pangolin : con tê tê
98. Parakeet : vẹt đuôi dài
99. Parrot : vẹt thường
100. Peacock : con công
101. Pelican : bồ nông
102. Penguin : chim cánh cụt
103. Pheasant : chim trĩ
104. Pig : con heo
105. Piglet : lợn con
106. Pike : cá chó
107. Plaice : cá bơn
108. Polar bear : gấu trắng bắc cực
109. Porcupine : nhím (gặm nhấm)
110. Puma : báo sư tử
111. Puppy : chó con
112. Python : con trăn
113. Rabbit : con thỏ
114. Raccoon : gấu trúc Mỹ
115. Rat : con chuột cống
116. Rattlesnake (or Rattler) : rắn đuôi chuông
117. Reindeer : con tuần lộc
118. Retriever : chó tha mồi
119. Rhinoceros : tê giác
120. Raven=crow : con quạ
121. Salmon : con cá hồi
122. Sawyer : con mọt
123. Scallop : sò điệp
124. Scarab : con bọ hung
125. Scorpion : con bọ cạp
126. Sea gull : hải âu biển
127. Seal : hải cẩu
128. Shark : cá mập
129. Sheep : con cừu
130. Shrimp : con tôm
131. Skate : cá chó
132. Skunk : chồn hôi
133. Skylark : chim chiền chiện
134. Slug : ốc sên
135. Snake : con rắn
136. Sparrow : chim sẻ
137. Spider : con nhện
138. Squid : mực ống
139. Squirrel : con sóc
140. Stork : con cò
141. Swallow : chim én
142. Swan : con thiên nga
143. Tarantula : con nhện độc (Nam Âu, có lông tơ)
144. Termite : con mối
145. Tiger : con cọp
146. Toad : con cóc
147. Tortoise : con rùa
148. Trunk : vòi voi
149. Turtle : con ba ba, rùa biển
150. Tusk : ngà voi
151. Viper : con rắn độc
152. Vulture : chim kền kền
153. Walrus : hải mã (voi biễn)
154. Wasp : ong bắp cày
155. Weasel : con chồn
156. Whale : cá voi
157. Wolf : chó sói
158. Woodpecker : chim gõ kiến
159. Zebra : con ngựa vằn

Reference: Internet

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s