Butterfly

SMiLE.dk

Ay, iyaiyai,
Ay, iyaiyai,
A-a-a iyaiyai
Where’s my samurai?

I’ve been searching for a man
All across Japan
Just to find, to find my samurai
Someone who is strong
But still a little shy
Yes I need, I need my samurai

Ay, Ay, Ay, I’m your little butterfly
Green, black and blue, make the colors in the sky
Ay, Ay, Ay, I’m your little butterfly
Green, black and blue, make the colors in the sky

I’ve been searching in the woods
And high upon the hills
Just to find, to find my samurai
Someone who won’t regret
To keep me in his net
Yes I need, I need my samurai

Ay, Ay, Ay, I’m your little butterfly
Green, black and blue, make the colours in the sky
Ay, Ay, Ay, I’m your little butterfly
Green, black and blue, make the colours in the sky

Ay, iyaiyai,
Ay, iyaiyai,
A-a-a iyaiyai
Where’s my samurai

 

Ay, iyaiyai,
Ay, iyaiyai,
A-a-a iyaiyai
Where’s my samurai?

Tôi vẫn đang tìm kiếm hình bóng một người
Trên khắp đất nước Nhật
Vẫn tìm,và tìm cho mình một chàng Samurai
Một người sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc
Nhưng sao vẫn e thẹn,dụt dè
Phải,tôi cần,tôi cần một chàng samurai

Ay, Ay, Ay, Em sẽ là cánh bướm bé nhỏ của anh
Xanh, đen và xanh,sẽ tạo nên những sắc mầu trên bầu trời cao…

One thought on “Butterfly

  1. Pingback: The list « Hayashi Kita

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s