Toy Box

Have you ever been in love

He’s my best friend best of all best friends
Do you have a best friend too
It tickles in my tummy
He’s so jummy jummy
Hey you should get a best friend too

Hello baby can I see a smile
I’m going to a party and its gonna be wild (ok)
Can I come I’m sitting alone
No, friends are never alone (that’s right)

Maybe, some pretty girls are in your world
Excuse me, I could also be your girl lady
Everyone is making fun

He’s my best friend best of all best friends
Do you have a best friend too
It tickles in my tummy
He’s so jummy jummy
Hey, you should get a best friend too (my best friend)

Hallo ha baby let’s go to the beach
Yeah, girls in bikini are waiting for me (aha)

But I was hoping for a summer romance
So why can’t you take a chance (oke)

Maybe, some pretty girls are in your world
Excuse me, I could also be your girl lady
Everyone is making fun

He’s my best friend best of all best friends
Do you have a best friend too

It tickles in my tummy
He’s so jummy jummy
Hey you should get a best friend too (my best friend)
Maybe, some pretty girls are in your world
Excuse me, (yeah) I could also be your girl lady
Everyone is making fun

Let’s get this party on hit me with a laser gun

Come on boys
You should get a best friend too

He’s my best friend best of all best friends
Do you have a best friend too
It tickles in my tummy
He’s so jummy jummy
Hey you should get a best friend too (my best friend)

He’s so sweet

Bồ tèo thân thiết

Bạn đã bao giờ yêu chưa?

Nó là bồ tèo thân thiết nhất trong tất cả đám bạn bè gần gũi của tôi
Bạn cũng có một bồ tèo chí cốt chứ?
Điều đó luôn làm tôi cảm thấy đã đời khoái chí
Nó là đứa cực kì vui nhộn

Này, tụi bây cũng nên có một thằng bồ tèo chí cốt đi!

Chào kưng, cho anh xin một nụ cười nào
Anh đang chuẩn bị nhào vô một bữa tiệc và sửa soạn nổi loạn (tùy anh)
Anh có thể đến cạnh em được chứ, anh đang ngồi một mình mà
Không, đã là bạn bè thì sẽ không bao giờ có chuyện cô đơn một mình cả (quá đúng)

Có lẽ một vài mỹ nữ giai nhân đang nằm trong lãnh cung của bạn
Xin lỗi nhá, tôi cũng có thể là quý cô ngon lành cho bạn đó

Tất cả mọi người đang đùa cợt, chế giễu kìa

Nó là bồ tèo thân thiết nhất trong tất cả đám bạn bè gần gũi của tôi
Bạn cũng có một bồ tèo chí cốt chứ?
Điều đó luôn làm tôi cảm thấy đã đời khoái chí
Nó là đứa cực kì vui nhộn
Này, tụi bây cũng nên có một thằng bồ tèo chí cốt đi!

Alloha! Kưng ơi cùng đi ra bãi biển chút nào
Yeah, mấy quý cô xúng xính bikini đang chờ ta đó (aha)

Nhưng tôi thì đang chờ đợi hy vọng có một mùa hè ái tình lãng mạn
Vậy nên tại sao bạn lại không tự kiếm tìm một cơ hội nữa nhỉ (okee)

Có lẽ một vài mỹ nữ giai nhân đang nằm trong lãnh cung của bạn
Xin lỗi nhá, tôi cũng có thể là quý cô ngon lành cho bạn đó
Tất cả mọi người đang đùa cợt, chế giễu kìa

Nó là bồ tèo thân thiết nhất trong tất cả đám bạn bè gần gũi của tôi
Bạn cũng có một bồ tèo chí cốt chứ?
Điều đó luôn làm tôi cảm thấy đã đời khoái chí

Nó là đứa cực kì vui nhộn
Này, tụi bây cũng nên có một thằng bồ tèo chí cốt đi

Có lẽ một vài mỹ nữ giai nhân đang nằm trong lãnh cung của bạn
Xin lỗi nhá, tôi cũng có thể là quý cô ngon lành cho bạn đó
Tất cả mọi người đang đùa cợt, chế giễu kìa

Hãy nhập cuộc tiệc tùng nhậu nhẹt và tấn công truy đuổi tôi bằng một khẩu súng laze!

Nhanh lên mấy cậu trai

Tụi bây cũng nên có một bồ tèo chí cốt đê!

Nó là bồ tèo thân thiết nhất trong tất cả đám bạn bè gần gũi của tôi
Bạn cũng có một bồ tèo chí cốt chứ?
Điều đó luôn làm tôi cảm thấy đã đời khoái chí
Nó là đứa cực kì vui nhộn
Này, tụi bây cũng nên có một thằng bồ tèo chí cốt đi!

Nó thật là ngọt ngao!