Be My Lover

La Bouche

La da da dee da da da da…

Be my lover, wanna be me lover

Looking back on all the time we spent together
You oughta know by now
If you wanna be my lover, wanna be my lover
Go ahead and take your time, boy you gotta feel secure
Before I make you mine, baby, you have to be sure

You wanna be my lover
Wanna be my lover, wanna be my lover

La da da dee da da da da…
La da da dee da da da da…

A ha ye heyee, wanna be my lover…

I must confess
Girl, yes, I wanna be your lover

Take a chance, my love is like no other
On the dance floor getting down
Hold tight, I’ll never let you down
My love is definitely the key
Like Boyz II Men I’m on bended knee
Loving you, not like your brother, aw yeah
I wanna be your lover
I hear what you say, I see what you do
I know everything I need to know about you

And I want you to know that it’s telling me
You wanna be my lover

La da da dee da da da da…
A ha ye heyee, wanna be my lover…

Be my lover, be my lover
I know you wanna be my lover
I know you wanna be mine

La da da dee da da da da…
A ha ye heyee, wanna be my lover…

Là người tình của em

Là người tình của em, muốn là người tình của em

Hãy nhìn lại tất cả thời gian mà chúng ta đã cùng nhau trải qua
Giờ đây anh nên biết
Nếu như anh muốn là người yêu của em, muốn là người yêu của em
Hãy tiến lên và chộp lấy khoảnh khắc này của anh, chàng trai, anh có thể cảm thấy an toàn

Trước khi anh trở thành người yêu của em, cưng à, anh nên chắc rằng
Anh muốn là người yêu của em
Muốn là người yêu của em, muốn là người yêu của em

La da da dee da da da da…
La da da dee da da da da…

A ha ye heyee, muốn là người yêu của em

Anh cần phải như vậy

Cưng à, đúng vậy, anh muốn là người yêu của em
Bắt lấy cơ hội này, tình yêu của anh không như những tên khác đâu
Trên sàn nhảy, bước xuống
Ôm (em) thật chặt, anh sẽ không bao giờ để em buồn
Tình yêu của anh chính là chìa khóa toàn năng
Như là Boyz II Men, anh quỳ bằng đầu gối
Yêu em, không như anh trai của em, aw yeah
Anh muốn là người yêu của em
Anh nghe những gì em nói, anh thấy những gì em làm

Anh biết mọi thứ anh cần phải biết về em
Và anh muốn em biết rằng thực lòng anh muốn
Anh muốn là người yêu của em

La da da dee da da da da…
A ha ye heyee, muốn là người yêu của em

Là người yêu của em, là người yêu của em
Em biết anh muốn là người yêu của em
Em biết anh muốn là người yêu của em

La da da dee da da da da…
A ha ye heyee, muốn là người yêu của em

2 thoughts on “Be My Lover

  1. Pingback: 8 « Hayashi Kita

  2. Pingback: The list « Hayashi Kita

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s