Wonder Girls

You Know I still Love You Baby.
And it will never change. (Saranghae)

I want nobody nobody But You, I want nobody nobody But You
How can I be with another, I don’t want any other
I want nobody nobody nobody nobody

Why are you trying to, to make me leave ya
I know what you’re thinking
Baby why aren’t you listening
How can I just
Just love someone else and
Forget you completely
When I know you still love me

Telling me you’re not good enough
My life with you is just too tough
You know it’s not right so
Just stop and come back boy
How can this be
When we were meant to be

I want nobody nobody But You, I want nobody nobody But You
How can I be with another, I don’t want any other
I want nobody nobody nobody nobody

I want nobody nobody But You, I want nobody nobody But You
How can I be with another, I don’t want any other
I want nobody nobody nobody nobody

Why can’t we just, just be like this
cause it’s you that i need and nothing else until the end
Who else can ever make me feel the way I
I feel when I’m with you
no one will ever do

Telling me you’re not good enough
My life with you is just too tough
You know me enough so
you know what I need boy
Right next to you is where I need to be.

I want nobody nobody But You, I want nobody nobody But You
How can I be with another, I don’t want any other
I want nobody nobody nobody nobody

I want nobody nobody But You, I want nobody nobody But You
How can I be with another, I don’t want any other
I want nobody nobody nobody nobody

I don’t want no body, body
I don’t want no body, body

Honey you know It’s you that I want, It’s you that I need
Why can’t you see~

I want nobody nobody But You, I want nobody nobody But You
How can I be with another, I don’t want any other
I want nobody nobody nobody nobody

Back to the days when we were so young and wild and free
Nothing else matters other than you and me
so tell me why can’t it be
please let me live my life my way
why do you push me away
i don’t want nobody nobody nobody nobody but you

Anh biết em vẫn yêu anh mà baby. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi (em yêu anh)

Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Làm sao em có thể cùng người khác, em không muốn bất kì ai khác
Em muốn không ai khác không ai khác không ai khác không ai khác

Sao anh cứ cố khiến em dời xa anh
Em biết anh đang nghĩ gì ma
Baby tại sao anh chẳng nghe em nói
Làm sao em có thể yêu, chỉ yêu một ai khác và quên đi anh khi mà em biết anh vẫn còn yêu em

Hãy nói với em rằng anh chưa đủ tốt
Rằng cuộc sống của em với anh quá khó khăn
Anh biết điều đó không đúng mà vậy chỉ cần dừng lại và quay về với em
Làm sao điều đó có thể xảy ra khi mà chúng ta đã có những dự định

Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Làm sao em có thể cùng người khác, em không muốn bất kì ai khác
Em muốn không ai khác không ai khác không ai khác không ai khác

Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Làm sao em có thể cùng người khác, em không muốn bất kì ai khác
Em muốn không ai khác không ai khác không ai khác không ai khác

Tại sao chúng ta không thể như vậy chỉ vì lý do đó
Chính anh là người em cần và không điều gì khác cho đến cuối đời
Ai khác có thể khiến em cảm thấy giống như khi em ở cạnh anh, không ai có thể làm được.

Hãy nói với em rằng anh chưa đủ tốt
Rằng cuộc sống của em với anh quá khó khăn
Anh hiểu em mà anh hiểu điều mà em cần ở anh
Ngay bên cạnh anh là nơi em mong muốn

Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Làm sao em có thể cùng người khác, em không muốn bất kì ai khác
Em muốn không ai khác không ai khác không ai khác không ai khác

Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Làm sao em có thể cùng người khác, em không muốn bất kì ai khác
Em muốn không ai khác không ai khác không ai khác không ai khác

Em không cần ai, không cần ai
Em không cần ai, không cần ai

Anh yêu anh biết anh là người em muốn, là người em cần
Vậy sao anh không nhìn nhận nó~

Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Làm sao em có thể cùng người khác, em không muốn bất kì ai khác
Em muốn không ai khác không ai khác không ai khác không ai khác

Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Em muốn không ai khác không ai khác ngoài anh
Làm sao em có thể cùng người khác, em không muốn bất kì ai khác
Em muốn không ai khác không ai khác không ai khác không ai khác

(Rap)
Hãy quay trở về những ngày ta còn trẻ, thoải mái và tự do
Không có điều gì quan trọng hơn anh và em vậy hãy nói với em tại sao nó không thể xảy ra
Làm ơn cho em sống cuộc đời và con đường của riêng mình
Sao anh lại đẩy em ra xa anh
Em không cần ai khác ai khác ai khác ai khác ngoài anh.