Bad Romance

Lady Gaga

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

I want your ugly
I want your disease
I want your everything
As long as it’s free
I want your love
Love-love-love
I want your love

I want your drama
The touch of your hand
I want you leather studded kiss in the scene
And I want your love
You know that I want you
Love-love-love
I want your love
Love-love-love
I want your love

You know that I want you
And you know that I need you
I want a bad, a bad romance

I want your loving
And I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your loving
All your love is revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

I want your horror
I want your design
‘Cause you’re a criminal
As long as your mine
I want your love
Love-love-love
I want your love

I want your psycho
Your vertical stick
Want you in my room
When your baby is sick
I want your love
Love-love-love
I want your love
Love-love-love
I want your love

You know that I want you
And you know that I need you
I want a bad, a bad romance

I want your loving
And I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your loving
All your love is revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy
Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy
Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy
Walk walk fashion baby
Work it
Move that bitch crazy

I want your love
And I want your revenge
I want your love
I don’t wanna be friends

Said I want your love
And I want your revenge
I want your love
I don’t wanna be friends

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

I want your loving
And I want your revenge
You and me could write a bad romance
I want your loving
and all your love is revenge
You and me could write a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Oh-oh-oh-oh-oooh!
Oh-oh-oooh-oh-oh!
Caught in a bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah!
Muh-muh-muh-muh-mah!
Rah-rah-ooh-la-la!
Want your bad romance

Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la!

Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la!

Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Em muốn thói xấu xa của anh

Em thèm cái thói bệnh hoạn của anh

Em khao khát mọi thứ thuộc về anh

Chừng nào chúng đều chưa có chủ

Em thèm muốn tình yêu của anh

Ái tình – ái tình – ái tình

Em thèm muốn tình yêu của anh

Em muốn vở kịch của anh

Cái động chạm từ tay anh

Em muốn anh hôn mãnh liệt trong quanh cảnh này

Và em muốn tình yêu của anh

Ái tình – ái tình – ái tình

Và em muốn tình yêu của anh

Ái tình – ái tình – ái tình

Và em muốn tình yêu của anh

Anh biết em thèm muốn anh mà

Và anh biết em cần anh mà

Em muốn đó là thứ ái tình nhơ nhuốc

Em khao khát tình yêu của anh

Và em muốn sự trả thù từ anh

Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối

Em khao khát tình yêu của anh

Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết

Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối

Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh!

Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh!

Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la!

Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la!

Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh Em khao khát sự ghê tởm từ anh

Em khao khát âm mưu từ anh

Vì anh là thằng tội phạm

Chừng nào anh là của em

Em muốn tình yêu của anh

Ái tình – ái tình – ái tình

Em muốn tình yêu của anh

Em khao khát toàn bộ tinh thần của anh

Cây gậy dựng thẳng tưng của anh

Thèm muốn anh ở trong phòng em

Khi \’bé cưng\’ của anh có vấn đề

Em muốn tình yêu của anh

Ái tình – ái tình – ái tình

Em muốn tình yêu của anh

Ái tình – ái tình – ái tình

Em muốn tình yêu của anh

Anh biết em thèm muốn anh mà

Và anh biết em cần anh mà

Em muốn đó là thứ ái tình nhơ nhuốc

Em khao khát tình yêu của anh

Và em muốn sự trả thù từ anh

Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối

Em khao khát tình yêu của anh

Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết

Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối

Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh!

Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh!

Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la!

Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la!

Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh

Bước đê, bước trời trang đê cưng

Lắc lư đi Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào

Bước đê, bước trời trang đê cưng

Lắc lư đi Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào

Bước đê, bước thời trang đê cưng

Lắc lư đi Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào

Bước đê, bước thời trang đê cưng

Lắc lư đi Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào

Em khao khát tình yêu của anh

Và em muốn sự trả thù từ anh

Em khao khát tình yêu của anh

Em không muốn ta là bạn bè nữa

Nói rằng em khao khát tình yêu của anh

Và em muốn sự trả thù từ anh

Em khao khát tình yêu của anh

Em không muốn ta là bạn bè nữa Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh!

Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh!

Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Em khao khát tình yêu của anh

Và em muốn sự trả thù từ anh

Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối

Em khao khát tình yêu của anh

Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết

Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối

Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh!

Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh!

Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc

Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la!

Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh 

2 Replies to “Bad Romance”

  1. Pingback: 5 « Hayashi Kita

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s