A*Teens

When you think the party’s over
Look over your shoulder
We’ll be coming back for more

I know I might seem weird
One day I’m around, the next I disappear
This is a crazy act
But I won’t think I’m kissing you till that’s a fact
Cause always, ever after and more

[Chorus]
When you think the party’s over
Look over your shoulder
I’m at your door, coming back for more
Dancing in the moonlight
Till the break of day
Like we did before
We’ll be coming back for more

We’re on a one-way ride
And all I need is someone like you by my side
You saw the movie too
We’ll ride into the sunset like they always do
For all days, all nights
Hours I’m gone

[Chorus]

We’ll be coming back for more
If I’m still number one
The one you’re looking for
I won’t be gone for long
No, I’ll be back for more

[Chorus to fade]

 

Trở lại bên nhau

Khi anh nghĩ bước tiệc đã kết thúc
Hãy nhìn lại phía sau bờ vai anh
Chúng sẽ cùng trở lại bên nhau nhé

Em biết có lẽ em hơi kì quặc
Hôm nay em ở đây, rồi ngày hôm sau lại biến mất
Đó là một hành động thật điên rồ
Nhưng em sẽ không nghĩ rằng em đang hôn 

anh đâu cho đến khi điều đó là sự thật
Bởi em sẽ luôn vậy, mãi mãi từ lúc đó và 
kể cả sau này

Khi anh nghĩ bữa tiệc đã kết thúc
Hãy nhìn lại phía sau bờ vai
Em vẫn ở trước cửa nhà anh, hãy quay lại

 một lần nữa
Cùng khiêu vũ dưới ánh trăng
Cho đến khi bình minh lên
Giống như chúng ta đã làm khi xưa vậy
Chúng ta cũng nhau trở lại bên nhau nhé

Chúng ta cùng tiến về phía trước
Và tất cả những gì em cần đó là một ai đó

 giống như anh ở bên cạnh em
Anh đã xem bộ phim đó rồi đây
Chúng ta sẽ cùng tiến về phía hoàng hôn
 như họ vẫn luôn làm vậy
Suốt ngày, suốt đêm
Hàng tiếng đồng hồ

Điệp khúc:
Chúng ta sẽ trở lại bên nhau nhé
Nếu em vẫn là sô một với anh
Một người mà anh vẫn đang kiếm tìm
Em sẽ không đi lâu đâu
Không lâu đâu, em sẽ về bên anh ngay thôi