Tổng hợp câu hỏi

1 Ai đưa ra chuẩn của BUS vào / ra Các câu trả lời khác
2 Băng thông bộ nhớ trong Mega bytes 1 giây
3 Biểu diễn dấu – 25 số bù 1 1110 0110
4 Biểu diễn dấu – 25 số bù 2 1110 0111
5 Biểu diễn dấu – 25 số thừa K 0110 0111
6 Biểu diễn một … ‘số bù 1’ Tất cả
7 Biểu diễn một … ‘số bù 2’ Bù 1 + 1.
8 Biểu diễn một … ‘số thừa K’ + K, sau đó bù 1 + 1.
9 Biểu diễn một … ‘dấu và trị tuyệt đối’ Tất cả
10 Biểu diễn số …  bù 2 trong Số học trên số nguyên
11 Biểu diễn số … ‘dấu & trị tuyệt đối’ Nhân có dấu chấm động
12 Biểu diễn số … thừa K trong Mũ có dấu chấm động
13 Biểu diễn số thực 32 bit: -1S x 1,f1,… giá trị của E 1 <= E >= 255
14 Bit trạng thái … S (Sign) = 0 Một số dương
15 Bộ nhớ ảo giúp ích gì … các cấp bộ nhớ Tăng dung lượng bộ nhớ.
16 Bộ nhớ ảo th mục tiêu nào … bộ nhớ phân cấp bộ nhớ có dung lượng lớn
17 Bộ nhớ đan chéo đơn giản được áp dụng DDR SDRAM (Dynamic RAM)
18 Bộ nhớ kênh đôi (Dual channel) … nới rộng Bộ nhớ đan chéo …độc lập
19 Bxl vào ra và bxl trung tâm giống nhau th vận chuyển ngoại vi và bộ nhớ
20 Các đặc điểm nào … máy tính có lệnh thật dài Các câu trả lời khác
21 Cách xếp khối nào … có tỷ lệ thất bại cache Hoàn toàn phối hợp
22 CD-ROM có mật độ ghi thông tin phân bố đều 1đv chiều dài track ko thay đổi
23 Con chuột (mouse) thuộc nhóm Nhập thông tin
24 Chiều dài toán hạng xác định bởi Mã tác vụ của lệnh
25 Chủ nhân của BUS trong máy tính điện tử khởi động đọc (nhận) / viết (gởi)
26 Dùng Bus để liên lạc giữa bxl trung tâm… ưu điểm Các câu trả lời khác
27 Dùng kỹ thuật DMA …có lợi Giảmnhẹ CPU ngoạivị vào bộnhớ
28 Dùng một tg đa dụng … bất lợi Tốn tg lưu trạng thái
29 Dựa vào tiêu chuẩn … phân chia máy CN chế tạo linh kiện CB (bxl+bn)
30 Đặc điểm nào … không phải CISC Câu lệnh có chiều dài = nhau
31 Đặc điểm nào … không phải RISC Các lệnh có chiều dài thay đổi
32 Đặc điểm nào … máy tính siêu vô hướng Bxl … độc lập … song song
33 Đặc điểm nào … máy tính vectơ Làm tính vectơ để tính vectơ
34 Đặc điểm nào là của CISC Ô nhớ-ô nhớ và ô nhớ-tg
35 Đặc điểm nào là của RISC Lệnh có chiều dài = nhau
36 Đặc điểm nào sau đây chỉ có trên DVD hai hoặc ba …trên 1 mặt đĩa
37 Đặc trưng cơ bản … 1 Đèn điện tử và lập trình = tay
38 Đặc trưng cơ bản … 2 Transistor & HĐH tuần tự
39 Đặc trưng cơ bản … 3 IC tích hợp nhỏ và chia tgian
40 Đặc trưng cơ bản … 4 IC tích hợp lớn và HĐH phân tán
41 Để khắc phục khó khăn do điều khiển, kế tiếp của lệnh nhảy Hệ thống…chu kì … hệ thống
42 Để thâm nhập … 1 Mega Byte (1,048,576 byte) cần 20 bit
43 Đĩa CD-ROM hoạt động theo nguyên tắc phản chiếu và không phản chiếu
44 Đĩa phim DVD có độ phân giải 720 x 640
45 Điểm bất lợi nào không phải … kiểu ngăn xếp Lệnh dài
46 Điểm chung nhất … biểu diễn số nguyên n bit có dấu Bit cao nhất … cho dấu
47 Điểm khác biệt của ROM và RAM Các câu trả lời khác
48 Điểm khác biệt về cơ chế vận hành Các câu trả lời khác
49 Điểm lợi của kỹ thuật sử dụng … đĩa từ dự phòng Tăng độ an toàn
50 Đổi số 00110011 51
51 Đổi số 125 0111 1101
52 Đổi số 35.625 10 0011.1010
53 Giải pháp nới rộng chiều dài ô nhớ … bất lợi nới bus bộ nhớ nối bxl với bộ nhớ
54 HĐH kiểu tuần tự (Batch Processing) trong 2 Thay thế nạp và thực thi tuần tự
55 Hệ số dự phòng của RAID 1 50 %.
56 Hệ thống nhập/xuất thông tin Các câu trả lời khác
57 Kiến trúc máy tính Cluster thuộc Song song bộ nhớ phân tán
58 Kiến trúc phần mềm tg đa dụng bất lợi Lệnh dài
59 Kiến trúc phần mềm tg đa dụng lợi điểm Mã hữu hiệu
60 Kiến trúc phần mềm tg tích lũy bất lợi Trao đổi nhiều với bộ nhớ
61 Kiến trúc phần mềm tg tích lũy lợi điểm Lệnh ngắn
62 Kiểu đvị tg+ độ dời CPU RISC, không sử dụng Tính toán số học và logic.
63 Kỹ thuật DMA … thiết bị ngoại vi khối lượng vào / ra lớn
64 Kỹ thuật điều khiển mạch điện tử đơn giản và hữu hiệu Tất cả các câu
65 Kỹ thuật ngắt quảng có lợi điểm CPU không mất … phục vụ
66 Kỹ thuật ôd Th song song …khác …1 ctrình
67 Kỹ thuật siêu ống dẫn Các câu trả lời khác
68 Kỹ thuật siêu vô hướng Các câu trả lời khác
69 Kỹ thuật nào sau đây được sử dụng trong BUS Kỹ thuật chuyển gói (Packet).
70 Khái niệm Cluster trong đĩa cứng sector có … tất cả các mặt đĩa
71 Khái niệm thông tin trong máy tính Trạng thái cho sẵn … cho trước
72 Khi BUS có nhiều chủ nhân … cơ chế trọng tài xung đột hai (nhiều) yc gởi BUS
73 Khuynh hướng phát triển Thông minh và song song
74 Loại bộ nhớ Cache mức … bộ nhớ và ngoại vi mức 2
75 Loại bộ nhớ cache mức … CPU và bộ nhớ mức 1
76 Loại linh kiện nào … tần số xung nhịp CPU
77 Loại máy tính điện tử … phát triển nhanh nhất Máy vi tính (Microcomputer)
78 Lợi điểm của kỹ thuật siêu ống dẫn Mỗi chu kỳ xung nhịp…n lệnh
79 Lợi điểm nào của RISC Các câu trả lời khác
80 Lợi điểm nào không phải của ngăn xếp Xử lý nhanh, đvị đơn giản
81 Lượng thông tin Số con số nhị phân … có thể có
82 Máy MIND … có bất lợi Bộ nhớ ko …đáp ứng …bxl
83 Máy tính có lệnh thật dài giải quyết khó khăn số liệu
84 Máy tính đa xử lý rất hiệu quả nhiều ct  th đồng thời
85 Máy tính điện tử có thể không Tính toán số có dấu chấm động
86 Máy tính lớn (Mainframe) Các câu trả lời khác
87 Một ổ đĩa CD-ROM 48X có tốc độ đọc dữ liệu 7200 MB/s
88 Mục tiêu của các cấp bộ nhớ Các câu trả lời khác
89 Ngoài việc khắc phục (cache lệnh và cache dữ liệu) lợi điểm ưu hoá kích thước khối, phối hợp
90 Nguyên nhân chính … RAM động … hai lần Đọc …làm mất …ghi lại vừa đọc
91 Nguyên nhân nào sau đây …chính gây ra thất bại cache Các câu trả lời khác
92 Nguyên tắc cơ bản … đa ct hệ thứ 3 Phân chia tg&kg CT t.h đồg thời
93 Nguyên tắt không gian trong thâm nhập bộ nhớ Khi CPU …khả năng …kế đó.
94 Nguyên tắt tgian trong thâm nhập bộ nhớ Ô nhớ …khả năng… tương lai gần
95 Nhiệm vụ biến đổi địa chỉ ảo thành địa chỉ vật lý tiến trình hệ thống (HĐH)
96 Nhiệm vụ của bộ nhớ trong RAM Lưu lệnh và dữ liệu … th
97 Nhiệm vụ của bxl trung tâm CPU Thi hành lệnh của ct
98 Nhiệm vụ chính của các thiết bị ngoại vi (Peripheral) Nhập CT và xuất kq CT
99 Nhiệm vụ chính của hệ thống Bus Kết nối…thành phần…máy tính
100 Nhiệm vụ nào … không phải của phần đường đi dữ liệu Đọc lệnh từ bộ nhớ vào tg lệnh
101 Nhiệm vụ nào … không phải là bộ điều khiển Đc các kiểu đvị gtiếp tg + độ dời
102 Nhiệm vụ nào … phần đường đi dữ liệu Th phép tính ALU
103 Nhiệm vụ nào sau đây không phải của các thiết bị nhập xuất Xử lý thông tin.
104 Những thông tin nào …phục hồi … ngắt quảng All …ct trước nhảy…ngắt quảng
105 Nhược điểm chính của RISC Ct dài
106 Phép so sánh A>B đúng Z=0 và S=0
107 Phương pháp ngắt quảng (interrupt) có lợi hơn Tgian ngoại vi yêu cầu phục vụ
108 Quy luật Moore Giá không đổi, có công suất
109 Sau một phép tính ALU, S (Sign) = 1 nhỏ thua 0
110 Sau một phép tính ALU, Z (Zero) = 0 = 0
111 Siêu máy tính (Super Computer) trong lĩnh vực Tính toán khoa học
112 Số nhị phân 1100 1100 tương ứng số bù 2 -52
113 Số toán hạng bộ nhớ tối thiểu tg đa dụng Có 1 toán hạng bộ nhớ
114 Số toán hạng tối đa tg đa dụng 3 toán hạng
115 Sử dụng bus có nhược điểm Các câu trả lời khác
116 Sự hiểu biết 1,048,576 lượng thông tinSự hiểu biết 4,194,304 lượng thông tin 20 bit22 bit
117 Sự khác nhau quan trọng giữa đĩa từ và băng từ thâm nhập ngẩu nhiên còn tuần tự
118 Tại sao bộ nhớ RAM động …hầu hết Giá thành rẻ
119 Tại sao bxl chỉ chấp nhận ngắt quảng … Để tt trạng thái…tốithiểu đơngiản
120 Tại sao cách thay thế khối … (LRU) …nhiều nhất thất bại thấp… nguyên tắc tgian
121 Tại sao cần có chuẩn của BUS vào / ra Các câu trả lời khác
122 Tại sao đối với bộ nhớ RAM động định kỳ (2 µs) duy trì điện tích nạp vào tụ điện.
123 Tại sao hầu hết các HĐH … (LRU: thất bại thấp… nguyên tắc tgian
124 Tại sao khi ct khởi động là nguyên nhân thất bại cache khởi động chưa có khối nào
125 Tại sao khi chiều dài bus gia tăng thì tốc độ gia tăng nhiễu ký sinh trên bus
126 Tại sao khi khi số lượng thiết bị kết nối vào BUS gia tăng Số lượng BUS tăng…tắt nghẽn
127 Tại sao máy MIMD … thông thường Các câu trả lời khác
128 Tại sao máy tính MISD chưa được chế tạo Chưa yêu cầu thực tế
129 Tại sao một máy tính có sử dụng bxl vào ra th cùng lúc nhiều (2) tiến trình
130 Tại sao trong bộ nhớ ảo … hoàn toàn phối hợp trừng phạt …rất lớn …nhất
131 Tại sao trong các cách thay thế khối… tương ứng trực tiếp không có sự chọn lựa.
132 Tại sao trong thực tế kt.ôd … lý thuyết khó khăn trong th ct
133 Tại sao việc chọn số hạng … then chốt Cân đối tính toán và số các mạch
134 Tại sao việc so sánh nhản …trong bộ nhớ cache tốc độ là then chốt vận hành
135 Tất cả các máy tính điện tử đều có Di chuyển số liệu
136 Tính cô động của ngôn ngữ cao cấp Mỗi lệnh … tất cả … hữu hạn
137 Tính độc lập của ngôn ngữ cao cấp Ct …mọi… bxl
138 Thành phần nào … không … bộ phận đường đi dữ liệu Tg lệnh (IR)
139 Thành phần nào … không thuộc KTPM Các tg của bxl
140 Thiết bị nào sau đây chỉ dùng để nhập thông tin Ổ đĩa CD-ROM
141 Thiết bị nào sau đây chỉ dùng để xuất thông tin Màn hình (Monitor)
142 Thiết bị nào sau đây vừa nhập vừa xuất Đĩa cứng (Hard Disk Drive)
143 Thông tin trong các tg ,,, trước … ngắt quảng Tg bộ đếm ct (PC)
144 Trách nhiệm nào …là của nhà thiết kế máy tính Các câu trả lời khác
145 Trên lý thuyết kt.ôd …bao nhiêu lần Gần n lần … n giai đoạn
146 Trong 1 câu lệnh dài của kiến trúc IA64 3 tác vụ
147 Trong ba cách xếp khối, cách nào có phần nhản nhỏ nhất Tương ứng trực tiếp.
148 Trong biểu đồ … mật độ tích hợp cao nhất Bộ nhớ (Memory)
149 Trong bộ nhớ cache, nguyên tắt không gian Khi…chuyển 1 khối liên tiếp
150 Trong bộ nhớ cache, nguyên tắt tgian thâm nhập một ô… vào cache
151 Trong các kiến trúc RISC, (R31) trường hợp thủ tục cuối
152 Trong các kiến trúc RISC, (R31). Giải pháp không có lệnh gọi là thủ tục khác
153 Trong các kiểu đvị CPU RISC chiều dài là 5 bit Số thứ tự tg
154 Trong các máy SISD tính song song Mức độ giai đoạn # … lệnh #
155 Trong các máy vi tính hiện nay, thiết bị lưu trữ …dài hạn Đĩa cứng (HDD
156 Trong các ổ đĩa cứng SCSI dùng mật độ đều phân bố đều chiều dài track
157 Trong các ổ đĩa cứng IDE dùng không đều Các câu trả lời khác
158 Trong cách biểu diễn BCD … 10 đơn vị 40 bit
159 Trong cách phân loại flynn, máy tính vector SIMD
160 Trong cách xếp khối hoàn toàn phối hợp điểm bất lợi Tgian nhận điện khối lớn.
161 Trong cách xếp khối tương ứng trực tiếp điểm bất lợi Tỷ lệ thất bại do tranh chấp cao.
162 Trong câu lệnh loại toán hạng được xác định Mã tác vụ của câu lệnh
163 Trong diễn tiến thi hành lệnh … đầy đủ 5 giai đoạn Đọc dữ liệu từ bộ nhớ vào tg
164 Trong diễn tiến thi hành lệnh … không … cả 4 giai đoạn Tính toán số học và logic (ALU)
165 Trong đĩa cứng, khái niệm Cylinder (so tâm trục quay) tất cả mặt đĩa
166 Trong định nghĩa “Kiến trúc máy tính” Cấu trúc bên trong bxl
167 Trong hệ thống mảng đĩa từ RAID 1, cơ chế đĩa gương
168 Trong hệ thống mảng đĩa từ RAID 3, Parity mức độ bit, có 1 đĩa riêng
169 Trong hệ thống mảng đĩa từ RAID 4, Parity mức độ khối, có 1 đĩa riêng
170 Trong hệ thống mảng đĩa từ RAID 5, Parity mức độ khối, không có đĩa
171 Trong hệ thống máy tính, băng từ được sử dụng Sao lưu dự phòng trên đĩa từ
172 Trong kiến trúc tg đa dụng … đơn giản và hữu hiệu nhất Tg – tg
173 Trong kiến trúc tg đa dụng, số học & logic 2 toán hạngTrong kiến trúc IA64, ,,, chiều dài 7 bit ?Trong kiến trúc IA64, kiểu bộ lệnh 2, vừa là nguồn vừa lưu kq82 bit dấu chấm độngKiểu M
174 Trong kiểu đvị : d trong biểu thức Chiều dài của toán hạng
175 Trong kiểu đvị gián tiếp bộ nhớ, tg chứa Địa chỉ của địa chỉ của toán hạng
176 Trong kiểu đvị gián tiếp tg + độ dời, vị trí toán hạng Bộ nhớ có địa chỉ nằm trong tg
177 Trong kiểu đvị gián tiếp tg + độ dời, vị trí toán hạng Bộ nhớ … tổng tg và độ dời
178 Trong kiểu đvị gián tiếp tg, tg chứa Địa chỉ của toán hạng
179 Trong kiểu đvị gián tiếp tg, vị trí của toán hạng Trong tg
180 Trong kiểu đvị tg + độ dời CPU RISC, khi tg = 0 Trực tiếp
181 Trong kiểu đvị tg + độ dời, khi độ dời = 0 Gián tiếp tg.
182 Trong kiểu đvị tg, tg chứa Giá trị của toán hạng
183 Trong kiểu đvị tự tăng (+) vị trí của các dấu + Th tăng trước t.h tv
184 Trong kiểu đvị tức thì … có dấu 16 bit, … số âm Bù 2
185 Trong kiểu đvị tức thì RISC, toán hạng tức thì có dấu Số bù 2
186 Trong kiểu đvị tức thì, vị trí toán hạng Trong lệnh
187 Trong kiểu đvị trực tiếp, vị trí toán hạng Bộ nhớ …hằng sốtrong lệnh
188 Trong kiểu kiến trúc tg vector, …toán hạng trong bộ nhớ Tính toán, th các phép tính vector
189 Trong kt.ôd … khó khăn do điều khiển, đóng băng Ngưng thi hành lệnh kế lệnh nhảy
190 Trong kt.ôd, khó khăn do số liệu Phần cứng đb ở ngả ra ALU
191 Trong kt.ôd, nguyên nhân … do điều khiển lệnh nhảy thay đổi tuần tự
192 Trong kt.ôd, nguyên nhân … do số liệu kq sử dụng kế tiếp sau đó
193 Trong kỹ thuật siêu vô hướng khó khăn lớn nhất do số liệu
194 Trong máy tính bộ nhớ (DRAM) được Bộ nhớ trong
195 Trong máy tính bộ nhớ (SRAM) được Bộ nhớ Cache
196 Trong máy tính bộ nhớ ROM được Chứa ct khởi động máy tính
197 Trong máy tính dùng kt.ôd, … mạch điện giai đoạn của lệnh giai đoạn # lệnh # đồng thời
198 Trong máy tính dùng kt.ôd, nhiều tg lệnh lưu giai đoạn được thi hành
199 Trong máy tính SIMD tính song song mặt dữ liệu
200 Trong máy tính SISD tính song song giai đoạn # trên các lệnh #
201 Trong một máy tính sử dụng 5 đĩa cứng, dung lượng mỗi đĩa 80 320 GB.
202 Trong phần đường đi dữ liệu, tg MAR Thâm nhập bộ nhớ
203 Trong trường hợp ghi, cách ghi lại …phổ biến chỉ ghi và chỉ chép thay thế
204 Trong việc nâng cao hiệu quả …nới rộng dãy thông giảm tgian thâm nhập bộ nhớ
205 Trong máy tính … 3 đa ct Tại một…phân chia tgian bxl
206 Việc bảo vệ các tiến trình … đa chương là nhiệm vụ Tiến trình hệ thống (HĐH) đa ct
207 Việc bảo vệ các tiến trình … đa chương ntn Địa chỉ bxl đổi từ ảo sang vật lý
208 Việc phân loại máy tính … tiêu chuẩn Tính năng kỹ thuật và giá thành.
209 Với tổ chức một bộ nhớ cache duy nhất … kt.ôd, tại sao tranh chấp đọc toán hạng 1lệnh
210 Z Load R22, 150 (R29) ; 001001 001001 10110 11101 0000000010010110
211 Z Store R14, (R22) ; 001010 001010 01110 10110 0000000000000000
212 Z Sub R23, R17, #-1500 ; 001101 001101 10111 10001 1111101000100100
213 Z Sub R23, R27, # -121 ; 011011 011011 10111 11011 1111111110000111
214 Z1 ADD r2, (r1), (6E). MIL (r4), r3, r2 L5,(1|L6,(6E|A2,5,6|M7,3,2|S7,(4
215 Z1 LD r1, (r2).LD r3, (r4).LD r5, (r6).LD r7, (r8).DIV r9, r1,… DIVr9,(r2),(r4)|ADD(r12),r9,(r6)
216 Z3 120, logic 3 bit 1110 1111
217 Z3 -88, số học 2 bít 1110 1010
218 Z3 96, số học 3 bít 0110 0000

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s