Tại sao nhà nước XHCN là một nhà nước kiểu mới?

Do  xã hội loài người đã phát triển qua các hình thái kinh tế từ: Cộng sản nguyên thủy (xã hội chưa có giai cấp) đến Chiếm hữu nô lệ; Phong Kiến, Tư bản chủ nghĩa, XHCN. Mỗi hình thái kinh tế xã hội sau là sự phát triển cao hơn của hình thái trước.

Riêng với Xã hội XHCN được coi là hình thức Nhà nước kiểu mới là Nhà nước của dân, do dân và vì dân bởi không có bóc lột. Mọi mục tiêu của Nhà nước XHCN là nhằm hướng đến mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân. Nếu so với các xã hội trước như chiếm hữu nô lệ thì giai cấp nô lệ bị bóc lột dã man, nhất là nô lệ trong thời kỳ chiếm hữu Hy-La còn không được coi là một con người, họ bị coi là hàng hóa để trao đổi, mua bán…thời phong kiến giai cấp nông dân cũng bị địa chủ PK bóc lột thậm tệ, đặc biệt giai đoạn đầu khi CNTB tự do chuyển sang giai đoạn CNĐQ hay tư bản độc quyền đã bóc lột công nhân, vô sản thậm tệ…

Sau CM tháng Mười Nga, một hình thức Nhà nước kiểu mới của dân, do dân ra đời…vì thế so với các hình thức Nhà nước khác thì XH XHCN là Nhà nước kiểu mới.

Tôi nói vậy chắc bạn sẽ thắc mắc vậy thì tại sao ngày nay CNTB đã có những điều chỉnh và tiếp tục phát triển? Đúng vậy với xu thế toàn cầu hóa thì các quốc gia dân tộc phải vừa biết nắm lấy cơ hội cũng như biết vượt qua thách thức mới mong tồn tại. CNTB cũng vậy thôi, bản chất là bóc lột và giá trị thặng dư vẫn không thay đổi nhưng họ điều chỉnh để phù hợp…

Kita welcomes your comments...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s