Home

Chuyện ở West Point (WP)

Leave a comment

Ở Mỹ, đi xin việc làm, nếu vào thấy có ứng viên tốt nghiệp trường West Point cùng tham gia thì thôi coi như mình cầm chắc 1 suất rớt. Đi về cho nhanh, khỏi phỏng vấn nữa. Rất đông các sếp lớn của các tập đoàn ở Mỹ tốt nghiệp trường West Point, tỷ lệ giám đốc điều hành (CEO) trên sinh viên tốt nghiệp cao hơn Harvard, Stanford, hay Yale ( lưu ý từ tỷ lệ). Trong giới CEO quốc tế, nếu nghe ai nói tao từng học ở West Point, người ta cũng nhìn mình từ trên xuống dưới, như 1 thực thể lạ, một con người hoàn hảo. Không xếp hạng được vì nó không có tiêu chuẩn để xếp.

More

Tony Buổi sáng – Cà phê cùng Tony

Leave a comment

Hãy đọc từng bài để tìm thấy niềm vui và khởi đầu một ngày mới thật thành công bên ly cà phê buổi sáng.

More

Relationship Compatibility from the Fingerprints – Part 1

Leave a comment

Unlike the palm lines, the fingerprints to not change their patterns over time. By comparing the prints of two different people, you can see how their personalities will usually interact. More

Do you have unusual fingerprints?

Leave a comment

Below are the three basic pattern types. The loop is the most common fingerprint pattern all over the world.

More

Radial Loop và những sự thật thú vị.

Leave a comment

Tập hợp những thông tin thú vị về chủng vân tay Radial Loop.

More

DevOps là gì?

Leave a comment

DevOps không phải là một công cụ, nó là một phương pháp tiếp cận và đó là một văn hóa với mục tiêu tối ưu hóa vòng đời phát triển phần mềm SDLC (Software Development Life Cycle) bằng cách đưa sự phát triển (development) và operation xích lại gần nhau hơn. Đó là một hệ tư tưởng hoàn toàn mới đã quét qua các tổ chức CNTT trên toàn thế giới, thúc đẩy các vòng đời dự án và làm gia tăng lợi nhuận. DevOps thúc đẩy sự hợp tác giữa các kỹ sư phát triển và bộ phận operation, tham gia với nhau trong toàn bộ vòng đời dịch vụ, từ thiết kế đến quá trình phát triển để hỗ trợ sản xuất.

More

[Review] Cambodia – Phnom Penh (2 ngày 1 đêm)

1 Comment

Xin được chia sẻ với các bạn kinh nghiệm du lịch tự túc một mình ở Phnom Penh trong 2 ngày 1 đêm của mình…

More

Older Entries