Relationship Compatibility from the Fingerprints – Part 1

Leave a comment

Unlike the palm lines, the fingerprints to not change their patterns over time. By comparing the prints of two different people, you can see how their personalities will usually interact. More

Do you have unusual fingerprints?

Leave a comment

Below are the three basic pattern types. The loop is the most common fingerprint pattern all over the world.

More

Radial Loop và những sự thật thú vị.

Leave a comment

Tập hợp những thông tin thú vị về chủng vân tay Radial Loop.

More

DevOps là gì?

Leave a comment

DevOps không phải là một công cụ, nó là một phương pháp tiếp cận và đó là một văn hóa với mục tiêu tối ưu hóa vòng đời phát triển phần mềm SDLC (Software Development Life Cycle) bằng cách đưa sự phát triển (development) và operation xích lại gần nhau hơn. Đó là một hệ tư tưởng hoàn toàn mới đã quét qua các tổ chức CNTT trên toàn thế giới, thúc đẩy các vòng đời dự án và làm gia tăng lợi nhuận. DevOps thúc đẩy sự hợp tác giữa các kỹ sư phát triển và bộ phận operation, tham gia với nhau trong toàn bộ vòng đời dịch vụ, từ thiết kế đến quá trình phát triển để hỗ trợ sản xuất.

More

[Review] Cambodia – Phnom Penh (2 ngày 1 đêm)

1 Comment

Xin được chia sẻ với các bạn kinh nghiệm du lịch tự túc một mình ở Phnom Penh trong 2 ngày 1 đêm của mình…

More

Tính cách ISTJ

Leave a comment

MBTI (Myers-Briggs Type Indication) – Phân loại tính cách là phương pháp sử dụng những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để xác định tính cách của con người, dựa vào đó chúng ta hiểu chính mình hơn, nếu biết được tính cách của người khác chúng ta có thể đoán được suy nghĩ, hành động của họ. MBTI được ứng dụng nhiều trong việc: Xây dựng đội ngũ nhân viên, quản lý và đào tạo, đối phó với căng thẳng, giải quyết xung đột, đàm phán, hướng dẫn nghề nghiệp, xây dựng các mối quan hệ cá nhân tốt hơn.

More

10 công ty công nghệ trả thu nhập khủng nhất cho nhân viên

Leave a comment

Nhân viên làm việc cho công ty công nghệ trả cao nhất hiện nay hưởng thu nhập trung bình hơn 300.000 USD mỗi năm…

More

Older Entries